Dyrehave 4

Dyrehaven 4 var en lille landejendom med ca. 2 ha. Ejendommen har hørt under Enggården, Ertebjergvej 16. Den blev opført i 1827 og hørte under Enggården tal 1850. I den periode har den uden tvivl tjent som bolig for en arbejder på gården. I 1850 overtog Lorens Jepsen ejendommen, han var vist nok den første selvejer. Han solgte i 1889 ejendommen til Sandersen. Han havde den kun i fire år. I 1893 blev den købt af Jens Jessen, som boede der til 1921. Det år solgte han ejendommen til karetmager Claus Jørgen Hansen. Han var der kun i to år, … Læs mere

Dyrehave 2 “Bakkely”

Ejendommen blev bygget i 1923, som det første statshusmandsbrug på Als. Ejendommens jord er oprindelig præstegårdsjord fra Tandslet. Ejendommen har fået sit navn ud fra dens beliggenhed. Den første ejer af Bakkely var Jørgen Jørgensen fra Østerby på Kegnæs og hans hustru Kristine Meier fra Kobbertoft. De havde ejendommen til 1957, hvor de solgte den til de nuværende ejere Svend Åge Ovesen fra Vester Sottrup og hans hustru Agnete Hansen fra Kettingskov. Agnete og Svend Åge Ovesen købte i 1964 4,5 ha fra Ertebjergvej 23, så der nu er 10,5 ha til ejendommen. Ejendommens nuværende ydre er fra 1978. Ejendommens … Læs mere

Asserballevej 6 “Svattenbjerggård”

Til Svattenbjerggård hører der 42 ha. Bygningerne er fra 1848. Stuehuset og ladebygningerne er delvis moderniseret i 1960. Stuehuset er med tysk frontspice, formentlig sat på i forbindelse med skiftet fra stråtag til tegltag. Navnet har gården efter bakken Scharzenberg øst for ejendommen. 11851 ved hoveriafløsningen hed ejeren Emil Nicolaisen. l 1876 overtog sønnen Peter Nicolaisen gården. Han havde den kun i seks år, idet han i 1882 solgte den til Niels Jørgensen Nielsen og hans hustru Anne Marie Berthelsen fra Tandslet. havde købt den gård, som Vagn Hansen ejer. I 1905 arvede deres søn Jørgen Christian Nielsen gården. Han … Læs mere

Asserballevej 2

I 1899 overtog Marie Charlotte Lund huset som hun beboede til 1913, hvor det blev købt af Christian Petersen. Han havde kun huset i fem år, idet han i 1918 solgte det til hestehandler Bent Stolberg i Sønderborg. En søster til Bent Stolbergs kone flyttede ind. Hun hed Kirstine Clausen og var fra Bov. Kirstine Clausen var krigsenke. Hendes datter Kathrine Dalsgård er der sikkert mange, som kender og husker. I 1945 solgte arvingerne huset til Wilhelmine og Marinus Knudsen. Marinus Knudsen var vejmand i Tandslet. I 1969 blev huset solgt til de nuværende ejere Vera og Chris Christensen. I … Læs mere