Dyrehave 4

Dyrehaven 4 var en lille landejendom med ca. 2 ha. Ejendommen har hørt under Enggården, Ertebjergvej 16. Den blev opført i 1827 og hørte under Enggården tal 1850. I den periode har den uden tvivl tjent som bolig for en arbejder på gården. I 1850 overtog Lorens Jepsen ejendommen, han var vist nok den første selvejer. Han solgte i 1889 ejendommen til Sandersen. Han havde den kun i fire år. I 1893 blev den købt af Jens Jessen, som boede der til 1921. Det år solgte han ejendommen til karetmager Claus Jørgen Hansen. Han var der kun i to år, inden han i 1923 solgte den til Marie og Ernst Pedersen. I 1946 købte Nielsine Karoline Wilhelmine Hansen huset som hun ejede til 1971. Det år overtog Claus Münchaw ejendommen, som han ejede til 1983. Efter at have solgt jorden fra, solgte han huset til Yvonne Nielsen og Ulrik Andersen. Allerede i 1984 afhændede de huset til Yvonnes forældre Birthe og Ib Nielsen, som stadig ejer det.