Arkivalier

Arkivalier – liste over hvad vi har i arkivet.
Er der noget, du har lyst til at kigge nærmere på, så kom op i arkivet i vores åbningstid.
Eller lav en aftale med arkivlederen.
Meget af det er allerede scannet ind og ligger på Arkiv.dk Så prøv at søge der
Har du noget vi mangler i samlingen, tager vi meget gerne imod.

Krigen 1848
Bog med billeder 1848
Jul i Tandslet
Landbevæbningen under treårskrigen. Af Ernst Christensen, Asserballe
Forskellige udklip om 1848, både gamle og nye.

Krigen 1864
Hæfte “Hvem er skyld i Krigen”
Bog med billeder 1864
Afskrift fra Hans Hansens Dagbøger om krigen 1864 skrevet 1939, 9 sider.
Kort over Slesvig 1867

Krigene 1848-49-50 og 1864 – Bøger
1848-49-50 i billeder
1864 i billeder
1658 – 1848 Begivenheder mellem Als og Sundeved
1864 I fjendevold, Tysklands invasion Sundeved
1839 – 1939 Det danske grænsekorps
1864 – 1909 Nordslesvig
1864 Kampen om Sønderjylland
1865 Peter Hjort Lorenzen
Den anden Slesvigske krig, anden del 1883
Danskhedens historie, anden del efter 1864

Krigen 1914 til 18
Landkort over Krigen: Tysk – Fransk og Tysk – Østrig – Russisk

Tabslister
01/11 1914
15/11 1914
21/11 1914
21/11 1914
24/11 1914
27/11 1914

Krigen 1914 til 18 – Diverse
llustrierte Geschictt des Weltkriges 1914 fra Nr.1 – 29 og 39 – 44 (H. C. Bladt Tandsgård)
Verdensbranden 1914 fortalt af flere
Til fods fra Frankrig til Als, derfra til Ærø 1918. Fortalt af Lorenz Grohnheit Mommark
Kort over Slesvig fra 1867
2 blade (Stormen) Kampblad 1936 og 1938
Jyllandsslaget 1916
Slettede Paragraf 5 og budskab til det tyske folk
1 blad (die Flotte) månedsblad
På Valsen gennem Verdenskrigen 1914 – 18. Fortalt af Hans Hansen Oksbøl.
11 Hæfter: Nr. 1 – 5 – 7 – 9 – 10 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18
Aurillac 1920 Fangelejr i Frankrig i krigen 1914 – 18

Krigen 1914 til 18 – Bøger
Jeg har ikke flere patroner
Sønderjydske soldaterbreve
Til kamp til kamp (oplevelser under krigen)
Med håb i mørket
Den tavse dansker
I gerning og sandhed
Krigen som jeg så den
Under prøjsisk arrestation
Sønderjyder forsvarer Østafrika 1914 – 18
Sønderjyder vender hjem fra Østafrika
De så det ske (Danmark under første verdenskrig)
Verdenskrigen og tiden der fulgte
Bruno Gustav Eugen Topff (Revolution i Sønderborg)
Fra Lysabildskov til fangenskab i Frankrig
På valsen gennem verdenskrigen af Hans Hansen, Oksbøl, 1914-18

Afstemning og Genforening 1920 – Bøger
1952 Konge og hær Genforening
Nordslesvigs åndelige genforening med Danmark
1920 Folkeafstemning
En sydslesvigers genforening
1920 Sønderjylland siden genforeningen
Den danske regering og Nordslesvigs genforening med Danmark
Dansk grænselære
Grænsefolk
Genforeningssten i Sønderjylland

Afstemning og Genforening 1920 – Diverse
Aviser 3 stk fra 1885 – 1970 – 1995 og 1 stk uden årstal
Aviser 1 stk med udklip fra 1920 – 1970
Aviser 1 stk med udklip fra
Våbenstilstandsdagen mindes i Århus 1993
1 rulle genforeningsplakat 1920 1 m. lang 40 cm bred

Besættelsen 1940 – 45 – Diverse
Befrielsesdage i Sønderjylland
Den danske Soldat i Sønderjylland
9. april
For dansk Domstol under Besættelsen
Københavns Universitet i Besættelsesårene
De hvide Busser
Læge i tyske Koncentrationslejre
Sådan kom de hjem
Danmark under Besættelsen
Forspillet til Danmarks kampløse Besættelse 9. april 1940
Fra utrykte Kilder (Rostokmødet og Danmarks Besættelse)
Det danske Jerntæppe og
Tragedie og problemer (de sidste to hører sammen)
Jydske samlinger – advarsel om 9. april
Gruppen Holger Danske
Tidehverv Sydslesvig på en anden måde
9. april (på tysk)
Hinter Scholz und Riegel 1945 – 46
Tidehverv
Frihedens fester – Tysk Gæstebog
Danmarks Frihedskamp Hæfter 1 – 26 Nr. 12 og 20 mangler

Film – DVD
Film fra Tandslet og udflugter med Arkiv fra 1993 til 2005
1993 Vibæk – Taskland med Dronning Ingrid – 37 min
1993 Faldskærmsudspring Tandslet skole – 7 min
1993 Ældreåret i Sydalshallen – 25 min
1993 Århus Mindepark 11/11 1993 – 18 min
1994 Danebod Arkiv udflugt – 10 min
1995 Ellas M-K gymnastik – 27 min
1959 “Rundt o é Gol” “Gorm” født i Tandslet fortæller – 17 min
1995 4 Maj. Befrielsesfest på Skolen – 17 min
1995 Ringridning i Tandslet – 9 min
1996 Faneindvielse Sydalshallen – 25 min
1996 Møllespil Vibæk Mølle Svend Erik spiller sin Tiptipoldefar – 32 min
1997 Seniordans Sydalshallen – 16 min
1997 Store legedag Sportspladsen – 4 min
1997 Nordborgtur. Arkivudflugt – 3 min
1997 Aktivitetsdag Sydalshallen – 22 min
1999 Stilling Nord Arkivudflugt – 10 min
2001 Løjtland Arkivudflugt – 10 min
2002 25-års Jubilæum Arkiv i Sydalshallen 30/4 – 40 min
2004 Senior Messe Sydalshallen – 33 min
2004 Ballum Sluse Arkivudflugt – 4 min
2004 Studiekredsudflugt til Arnkil – 4 min
2005 Stendyssen Ertebjerg taget efter TV Syd

CD
Breve fra Jacob Nicolaisen, Holballe fra 1914-15
Tuxen (Minder fra Tandslet Præstegård og bryllupsvise)
Hans Hansen
Skolebilleder 2000-2002

Negativer
04-06-1999 ”Tandslet Andelskasse”. Fusion med ”Asserballeskov Andelskasse” og ”Sundeved Andelskasse”. Billeder af bestyrelsesformænd. Foto: Peter Bergman
05-03-1996 ”Tandslet Andelskasse”, direktør Erik Dreier. Foto: Michael Kock
21-10-1997 ”Attec” Tandslet. Foto: Peter Bergman
24-11-1999 Gamle stednavne, vejskilt af ”Ensomhed”, Tandslet. Foto: Peter Bergman
21-10-1997 ”Ryesminde Mosteri” Skovbyvej 38 Mintebjerg Foto Peter Bergman
02-09-1999 Margit Christensen Mommarkvej 315 Tandslet Vild med gamle motorcykler

Dias
8 æsker Billeder brugt til Tandslet bogen
1 æske Billeder mere senere

Glasplader
270 Glasplader fra fotograf Nicolai Høj, Mommarkvej 323, Tandslet, fra tiden 1900 til 1921

Kassettebånd
Bånd 1:
Side 1 og 2: Christen Ley født 7. april 1912 fortæller om sin barndom og ungdom før 1920. Født på Damkobbel på Kegnæs. Flyttede til Jestrup og senere Pælværk. God kvalitet, lidt støj til sidst. Afbrudt midt i samtalen sidst på båndet.

Bånd 2:
Side 1: Anna og Christian Rasmussen fortæller om deres liv. Christian fortæller lidt om genforeningen. Christian er fra Ladegårdsskov ved Gråsten senere flyttet til Stolbrolykke. AnneMarie Hymøller interviewer. Svingende kvalitet. Afbrudt midt i samtalen sidst på båndet.
Side 2: Ditte og Kedde Laue fortæller om deres liv. Christian Laue Petersen, født på Kegnæs, flyttet senere til Lebølløkke 14 gift 1938 med Christine kaldet Ditte, senere Majbøllykke og Lebølgård og Tandslet. Christine Laue Petersen. AnneMarie Hymøller interviewer. Svingende kvalitet. Afbrudt midt i samtalen sidst på båndet.

Bånd 3:
Side 1 og 2: Jørgen Mathiesen fortæller om 1. verdenskrig. Læser op af noget han selv har skrevet. God kvalitet.

Bånd 4:
Side 1: Esben Mathiesen. Oplæser sin stil om afstemning som han skrev i 1920 på Ryslinge Højskole. Den skrevne stilen er også i arkivet. God kvalitet.
Side 2: Intet

Bånd 5:

Side 1 og 2: Læge Harald Roesdahl. Foredrag om Tandslet i Tandslet Forsamlingshus ved generalforsamlingen 25.2.1987. Spredte træk ved Tandslet Sogns historie. God kvalitet.

Bånd 6:
Side 1 og 2: Læge Harald Roesdahl. Foredrag om de hvide busser.

Bånd 7:
Side 1: Christiane Petersen født Clausen, Lysabildgade nr. 5 fortæller om sit liv. Er fra Pilene i Neder Tandslet. Har været krokone på Lysabild Kro. Datter af bager Clausen. Optaget 10. marts 1980. Interviewet af Lasse Johannsen. God kvalitet. Afbrudt midt i samtalen sidst på båndet.
Side 2: Anders Johannes Schmidt, Fauerholm født 9. maj 1894. Læser op af et skriv om sit liv og sine erhverv. God kvalitet.

Bånd 8:
Side 1 og 2: Anders Schmidt, Fauerholm, fortæller om da han hentede 2 lig i 1917-18.  Et i Frankrig og et i Letland. Godkvalitet

Bånd 9:
Side 1: Bestyrelsesmøde hos Læge Harald Roesdahl 21. november 1974. Kathrine Rosted fortæller og synger “Ertebjergvisen” 30.januar 1980. Sendt i radioen. God kvalitet.
Side 2: Intet

Bånd 10:
Side 1: Jørgen Carlsen foredrag om skolegang 1908 – 1916. God kvalitet. Afbrudt midt i spørgsmål sidst på båndet.
Side 2: Intet

Bånd 11:
Side 1 og 2: Snedker Christen Lyk fortæller om sit liv. Født 20. november 1912 i Jestrup. Forældre er Jørgen og Christine Lyk. Anne Marie Hymøller interviewer. God kvalitet. Lidt huller. Afbrudt midt i samtalen sidst på båndet.

Bånd 12:
Side 1: Klaverspil forskellige numre.
Jørgen Mathiesen fortæller om sine oplevelser omkring afstemning 1920. Starter midt i samtalen. Er nok blevet overspillet af klaverspillet. Meget kort med Jørgen Mathisen.
Side 2: Starter et stykke inde. Skoleprojekt med to elever, der interviewer to bankansatte en elev og en, der har været ansat i 23 år, i Andelskassen i 1986. God kvalitet.
Side 2 fortsat: Jørgen Mathiesen, der var med i modstandsbevægelsen, fortæller om hans afhentning og turen til Frøslev, senere til Neuengamme, hvor han slutter med sin fødselsdag 9/1 1945. Meget svingende kvalitet. Afbrudt midt i samtalen.

Bånd 13:
Side 1: Jørgen Mathiesen fortsætter med at fortælle om turen fra Frøslev til Neuengamme, opholdet der og andre lejre og hjemturen med de hvide busser. Afbrudt midt i samtalen sidst på båndet.
Side 2: Jørgen Mathiesen fortsætter med at fortælle. Meget dårlig kvalitet. Kan ikke høre hvad han siger.

Bånd 14:
Side 1: Jørgen Mathiesen, fortæller om hans oplevelser under første verdenskrig 1914-18. Kvaliteten ikke så god. Slutter med ”Min mor hæ optaun min bedstfar her den 1. juni 1975.”
Side 2. Det eneste der er på siden er: ”Min mor hæ optaun min bedstfar her den 1. juni 1975.”

Bånd 15:
Side 1: Anna Marie Jensen født Hymøller den 29. april 1894 Mommarkvej 315 fortæller om sin barndom. Optaget 7. 8. 1984 Anna var da 90 år. Gavlen ud vejen Mommarkvej 306 flyttede senere til Mommarkvej 310. Ankjestins hus findes ikke mere. God kvalitet.
Side 2: Amalie Dam fortæller om sit liv. Meget elektrisk støj.

Bånd 16:
Side 1: Skulle være Marie Iversen der fortæller om genforeningen. Det er blevet overspillet af forskellige musiknumre, trompetspil, ”En fik en lille og en fik en stor” ”En hat med slør og blomster på”, et musiknummer, ”Alperosen”, ”Jæ ve hjem til Bognese” et musiknummer, osv
Side 2: Intet

Bånd 17:
Side 1: Chr. Ley synger gamle viser og sange. Noget støj.
Side 2: Chr. Ley synger gamle viser og sange bl.a. ”Sønderjyden har underlige vaner”. Noget støj.

Bånd 18:
Side 1: Chr. Ley synger gamle viser og sange. Noget støj.
Side 2: Chr. Ley synger gamle viser og sange. Noget støj.

Bånd 19:
Side 1: Samtale med Christen Schmidt i Kallehave. Ejner Hauberg og Peter Hansen Tandsgaard interviewer. Noget støj.
Side 2: Intet

Bånd 20:
Side 1: Interview med forfatteren Siegfried Lenz og hans naboer/venner. Sendt i Radio Syd 1976. Afbrudt midt i samtalen. Lidt støj.
Side 2: Fortsat. Interview med forfatteren Siegfried Lenz. Lidt huller i starten. Klassisk musik den sidste halvdel af båndet.

Bånd 21:
Side 1: Interview med Frede Andersen og Arne Nielsen om Sydalshallen.
Side 1 fortsat: Mimmi Olsen fra Tandslet om det Alsiske sprog. Knavpande eller knerefegge, Farvel og Tak, Olmo, Te kost i Høruphav, Han var den dummest i æ skul, Sån knægte, I e pissel, En hjemløs kat, E tresmons Jønne, En gal historie, Da Nis var få e ret, De æ recte nove skit, Ka I hovs. Dårlig kvalitet.
Side 2: Intet

Mange postkort

Tekstiler
Flag fra Thorhavn omkring 1920 – 25
Tandslet Ungdomsforeningsfane omkring 1920?
Dåbskjole – Dameunderbukser – underkjole

Kirkebøger for Tandslet sogn
1702 – 1800 Døbte
1760 – 1800 Konfirmerede
1754 – 1800 Viede – trolovede
1759 – 1800 Døde
1800 – 1821 Fødte – konfirmerede – viede – døde
1813 – 1833 Fødte – konfirmerede – viede – døde
1834 – 1866 Fødte – konfirmerede – viede – døde
1867 – 1881 Fødte – konfirmerede – viede – døde
1834 – 1866 Tilgang – afgang
Register over præster fra 1587 til dato.

Folketælling
1803 (tysk) 1810 – 1840 – 1845 – 1854 – 1855 – 1860 (mangler noget af sognet)
1885 – 1921 – 1925

Danske Læsebøger
1938 Læsebog H. P. H. Grynfeld
1927 og 1952 Ole Bole A.B.C.
1930 og 1938 Ole første læsebog
1925 og 1926 A.B.C. læsebog med billeder
1947 Min første læsebog
1886 Ny dansk læsebog
1886 Dansk læsebog
1900 Dansk læsebog med billeder
1901 Læsebog af Emil Slomann
Det danske sprog retskrivning
1968 Søren og Mette
Dansk læsebog Hans J. Hansen med flere
1909 Dansk sproglære nr. 2
1935 Børnenes danske læsebog
1890 Dansk læsebog
Øvelser i skriftlig dansk 1. og 4. udgave
Læsebog for over og mellemskolen (Slesvigs danske skoler 1868)
1890 Ny dansk læsebog
1873 Dansk læsebog
1877 (2 del) Dansk læsebog
1887 Læsebog for børneskolens ældste klasse
1917 Danskbogen læse og lærebog i dansk
1887 Læsebog for folkeskolen og hjemmet
1859 Naturen – Mennesket og borgeren læsebog
Digte for danske skolebørn

Læsebøger og Naturbøger
1890 Læsebog med billeder
1884 Dansk læsebog (M. Maken)
1890 Dansk læsebog (Chr. Agerskov med flere)
1875 Læsebog for over- og mellemklasse i de Slesvigske danske skoler
1902 Folkeskolens læsebog
Landsbyskolens læsebog
Danmark læsebog for børneskolen
1916 Myrebogen (en ny læsebog af en skolemand)
1913 Den lille læsebog for landsbyskolen
Det danske sprog retskrivning og stil for folkeskolen
1953 Skriv rigtigt

Naturbøger
1952 Naturen (dyr)
1875 Naturhistorie
1866 Naturlære og lidt kemi til undervisning
1910 Zoologi for mellemskolen
Naturhistorie for folkeskolen
1862 Naturlærens kemiske del
1919 Lærebog i botanik
1948 Den ny læsebog for landsbyskolen nr. 1
Den ny læsebog for landsbyskolen nr. 3

Regnebøger og Kogebøger
1802 Almennyttig regnebog
1846 Praktisk regnebog
1856 Regnebog for Klementorskolen
1865 Almueskolernes regnebog
1895 Regnebog Overlærer Granfeldt
1875 Regnebog for mellem og øverste klasser
1917 Folkeskolens regnebog
1922 Regnebog med forklaring
1928 Grammatich Blytte
1923 Landsbyskolens regnebog
1947 Praktisk regning
1950 Landsbyskolens regnebog
1970 De fire regnings arter
1938 Dagliglivets regning
1904 Kalender

Kogebøger og bagebøger
1904 Folkets kogebog
1939 Bagning i gamle dage
1868 Den danske husmoder
1900 Kogebog for by og landhusholdninger
Receptbog for konditorvarer, tysk ingen årstal
1896 Conditori-recept
1925 Nye opskrifter (koge og bagning)
Jacob Jacobsen Receptbog (Bager Jacobsen Mommarkvej)
Bageopskrifter

Atlas
1925 Skoleatlas
Atlas for folkeskolen
Nyeste geografiske skoleatlas af Johannes Holst
1935 Barnets første kort
1942 Geografi for mellem og realklassen
1848 Lærebog i geografien
1895 Geografi med billeder
Nyeste skoleatlas
1868 Skoleatlas
1925 Historisk skoleatlas (tysk)

Fædrelandshistorier
1936 Danmarks historie i billeder
1946 Fyrretyve historier (fædrelandshistorier)
1940 Mit fædrelands historie for folkeskolen
1922 og 1935 og 1962 Danmarks historie for børn
1894 Danmarks historie fortalt for børn
1895 Danmarks historie til brug i børneskoler
1832 Danmarks – Norges – Holstens historier til brug for den studerende ungdom
1873 Kongeblod
Den danske historie ved Christian Molbech
Første og anden del 1837 derefter 1838 og 1840

Bibler
1871 Det gamle testamente (bibel)
1911 Den hellige skrifts harmoniske bøger
1861 Samtaler over Luthers Katekismus
1921 Luthers Katekismus
1920 Luthers Katekismus for almueskoler
1857 Nye Testamente
1830 Prædikener af J. M. Herz (Biskop over Ribe Stift)
1855 Opbyggelsesbog for kristne
1873 Bibelhistorie
1895 Bibelhistorie for skoler på landet
1920 Lille bibelhistorie (Træk af kirkens historie)
Lukas Evangeliet
1860 Lærebog i den evangeliske religion i danske skoler
1876 Katekismus
1876 Kristelige bønner
1845 Kunstlig lyksalighed (Taler)
1884 Bibelske Geschichte. De heiligen schrift nasherzahlt und erlötert Berlin
1921 Ny testamente (Læge Roesdahl Tandslet)

Salmebøger
1856 og 1894 Salmebøger
1884 Salmebog for Slesvig – Holsten
1877 Evangelisk salmebog for kirke og husandagt
1889 Salmebog for de dansktalende menigheder i Slesvig
1926 Tillæg til evangelisk salmebog de for dansktalende i Slesvig
1926 Tillæg til den Sønderjydske salmebog

Sange og Visebøger
1921 Den danske Skoles sangbog
1940 Dansk folkesangbog (Kong Christian)
1929 Den blå sangbog (den ene Tandslet Ungdomsforening)
1920 Den farende sanger
26/7 1925 Sange til De danske ungdomsstævne på Dybbøl
1976 Moster Trinnes visebog
1967 Fortælling om den blå sangbogs fremkomst
Sangbog ved bryllupper og festlige lejligheder
1875 Sange til brug for nordslesvigske skoler
1932 Nogle julesalmer af H. A. Brorson
1910 Sange til de unges udflugt
1935 Tillæg til arbejdersangbogen
1951 Sangbog for alder og indvaliderenteforeninger
1920 Børnesangbog for skole og hjemmet
Sanglegehæfte
1912 og 1918 Syng dig glad for højskolen i Ry
1885 Lejlighedsrimerier og foredrag
1871 Digte “markblomster”
1978 Sangbog for pensionistforeninger
Alfas sangbog for skoler og til møder
1945 Glem mig ikke (for idrætsfolk)
1925 National sangbog
Sangbogen Danmark
1894 Dansk sangbog (det danske sprogs bevarelse i Nordslesvig)
1883 Sange og digte til “Danmarks Melodier”
Danmarks syngende Mand på bølge og land
1868 ”Nordens Stemme” sange for de danske skytteforeninger
1941 det samme Finland – Danmark – Sverige – Norge – lsland
1815 ”Venners Minde” en samling danske – tyske – engelske og svenske stambogsstykker
1898 og 1906 Hjemlandstoner “en samfundssangbog for guds folk i Danmark
1892 Melodier til Evangelsk salmebog de for dansktalende menigheder i Slesvig
1906 Sangbog for folke- og afholdsmøder
1933 Sangbog for Indre Mission i Danmark
1906 Missionsharpe, salmer til kirkelige møder
1893 Tillæg til de unges sangbog
1903 “Mere sang” en samling afholdssange
1874 “Pilgrimsharpen” salmer
1920 Dansk missionssangbog
1900 Frelsens hærs sangbog
1874 56 Sange

Kataloger
1937 Landboværnet
1928 Favskov Handelsmagasin
1907 Møbler (Møbelsnedker Iversen, Tandslet)
1911 Moderne Våben (tysk)
Cigarer og Tobak (tysk)
Selvbindere (tysk)
1913 og 1915 Bestillingskataloger (tysk)
1927 Havebrugets Fremme (bestilling)
1969 Sommers Magasiner
Forår 1969 og Efterår 1969 Daells Varehus

Forskellige bøger og hæfter
1922 Lov nr. 242
1923 Lov nr. 277
1921 Lov nr. 279
1861 Regulativ kommunepræsentativ
1866 Kys og kærlighed (Kysset)
1912 Nordslesvigske skoleforening
1841 Fattigvæsens ordning
1860 Patent for hertugdømmet Slesvig om fordeling af bidrag
Sydals Sommeravis
Oplev Sydals på cykel
Kirkespørgsmål
1998 og 1999 Ældre og boliger
1999 Om sorg og omsorg
1997 Ny viden og gamle fordomme
1997 Fra ældreråd til ældreråd
1997 Byg bro mellem generationer
1997 Ældre og uddannelse
1997 Fremtidens hjemmepleje
1907 Danmark
1993 Slesvigeren
1977 Grænselandets årbog
1931 Kampen mod krisen
1860 Fordeling af bidrag. Hertugdømmet Slesvig, dansk og tysk
1922 Bestemmelse vedrørende vurdering til ejendomsskyld
1936 Grundstiftningsskyld

Rollehæfter
Ebberød Bank
Ballade i Brugsen
Sct. Peter bevilliger Orlov
Den lille Model
Kærlighed og buler i Bilen
Den mandlige husassistent
Brødrene Østermans Huskors
Stamherren
Mig og min Svigermor
T. U. I. 1982

Forskellige Blade
Gamle Kirkeblade
Stationsbyen
Pensionistavisen
Sønderjyllands Historie
Nordisk Arkivnyt
Slægtsgården
Lokalhistorisk Arbejdsmark
Journalen
Sønderjysk Månedsskrift
Tandslet Tidende

Forskellige Bøger
Sønderjylland A til Å
2 bøger. Sønderjyllands historie. Før 1815 og efter 1815
Det unge Grænseværn
Billeder af Sønderjyllands historie
Foreningsarkiver fra Sønderjyllands Amt og Sydslesvig
Hertuggodser Als og Sundeved
Kulturmiljøer i Sønderjylland

Lassens Ejendomme
Tandslets Ejendomme, både original og kopi, mange originale billeder i Lassens Bog
Hørup, kopi, og en lille bog om ejere
Lysabild, kopi, løse blade i uorden

Dagbøger H.C. Bladt, Tandsgaard
Fra 1829 – 1861

Dagbøger Hans Hansen, Lebøl
Kopier 1911 – 1912 – 13 – 14- 15 – 16 – 17 – 1918
De originale dagbøger:
1911 til og med 1919
1922 til og med 1934
1935 til og med 1944
1940 til og med 1942 (krigen)
1911 til og med 1941 (Tandslet Kirke)
1848 og 1864 (krigene)
1872 til 1903 og om 1864

Bøger og Hæfter
1907 Store Bøger (Flensborg Avis)
1899 Dagens Nyheder
1893 Søndagsbladet
1913 De tusind hjem
1899 Illustreret Tidende
1913 Illustrierter Sonntags Bladt
1909 + 1912 Ugens Nyheder
1892 + 1897 + 1904 Kreisblatt
1857 Amtsblatt Königlichen Regierung zu Schlesvig
1926 (herfter) Mein Heimatland
1927 (hefter) Mein Heimatland
fra 1922 til 1924 Forskellige Heimat Blatter

Hæfter
Sydslesvig gennem Tiderne 1 – 15 og 16 – 31
Sønderjylland – Åbenrå – Sønderborg Amt. 1933 – 36 i herefter 1 – 11
Sønderjylland (Svend Dahl og Aksel Linvald)
Vor Hær i Krig og Fred 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9
Folkung Bladet nordisk Orientering 1946 (1,2,3,4,5,8,9,10,11,12)
samme 1947 (1,2,3,4,5,6,9,10)
Min barndoms gade af lngeborg Reflund Thomsen
Spredte minder fra Als af Martin N. Hansen
Gamle Landsbylove
Herregårde – Landsbysamfund – Alsiske Bøndergårde – hjen fra Fronten
Sønderjydske årbøger 1942
Bøger om Skole
Skatte og Afgifter efter 1864
Fra Als – Land og Folk – Årets gang
Vigtige Begivenheder (Det overnaturlige)
1988 – 1996 Sydals Pensionist avis
1910 – 1970 og 1974 – 2010 Gamle Kirkeblade
1982 – 1987 Stationsbyen
1943 – 1950 Slægtsgården
1977 – 1987 Nordisk Arkivnyt
Sønderjyllands Historie for det danske folk nr. 7-8-9-11-12-26-27-28-29-30-31-32
1986 – 2000 Lokalhistoriske Arbejdsmark for Sønderjylland
1979 -2013 Journalen
1948 – 1969, 1972 – 1993, 1996 – 2015 Sønderjysk Månedsskrift

Historisk Samfund for Sønderjylland
Bøger fra 1889 til 1993 (der mangler nogle)
Bøger fra 1994 til 2021

Historisk Samfund for Als og Sundeved
Jubilæum 50 år. (1908 til 1958)
Nordslesvig efter Genforening
Små Bøger fra Als og Sundeved 1926 til 1960
1961 – 1962- 1963 – 1964 – 1965
1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970
1972 – 1975 (2 stk) – 1976 – 1978
1980 – 1981 -1982 – 1983 – 1984
1985 – 1991 -1992 – 1995 – 2000
2001 – 2006 – 2008 – 2009
2010 – 2012 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017

Sønderjysk Kalender
1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999
2002- 2003 – 2005 – 2007 – 2008
2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013
2014 – 2015 – 2017 – 2018 (2016 mangler)

Idræt
1938 – 1939 De danske ungdomsforeningers Årsskrift
1945 Fra Rålds Fjord til Thyras Vold
1938 Nordisk Forposttjeneste 5 år
1903 til 1925 Sønderjydsk Idrætsforening
1950 Niels Bukh

Sønderjylland
1911 Nutidens Sønderjylland
1919 Sønderjylland
1960 Den Sønderjydske Fond
1949 Turist i Sønderjylland
1942 Den Sønderjydske befolknings slægtsforbindelser
1979 Forsamlingshuse på landet
1940 – 1999 Hjemmeværn Åbenrå
1942 Vort grænseland
1943 Vort grænseland
1932 Sønderjylland
1943 Rids af Sønderjyllands historie
Rejse i Danmark
1959 Sønderjylland
1961 Hjemme i Nordslesvig
Sønderjydske billedsamling
Fortællinger af grænselandets historie (Marcus Clausen)

Bøger – Als og Sundeved
Als billeder
Alsiske minder
1951 Fra Als
Alsiske stednavne
Alsisk ordsamling
1959 Als turist
Fra Als
1966 Møller på Als
1962 De stille år
1961 Kamp og fest
1920 – 5 Maj – 1945 l fædres spor
1923 Folkesagn og gamle fortællinger fra Als og Sundeved
Alsisk kalender nr. 1 – 2 – 5 – 7
Mit alsinger språch (Marie Wedelius)
Af Martin N. Hansen (Madeleine, Hylden blomstrede, Rejsen, Jøn Torres Gravøl)
Gammelgård (Alsisk godshistorie )
Minder fra Tandslet sogn (Als og Sundeved)
1924 Sønderborg, Dybbøl, Sundeved, Als
Alsingervise
Dansk digtning i Nordslesvig efter 1864
1953 Alsisk snak. Hans Alsinger
Als med tegninger (aase Ravn)
1977 Folkesagn fra Als og Sundeved
”Bogen om Als” af Robert Huhle
1993 ”Det gamle Als” af Henrik Ussing

Forskellige Bøger
1947 Sydslesvigsk dagbog
De Sønderjydske landsdele   Trap
Fra kampårene, H.P. Hansen
1947 Det sydslesvigske spørgsmål
1897 – 1920 – 1940 – 1972 Et menneskeliv
Mindebog – I.P. Nielsen
1907 Blade af Lauritz Skaus Livshistorie
Billeder af Danmarks historie, Palle Lauring
Kongen og Sønderjylland, Christian d. 10.
1984 Sønderborg Postdistrikts historie
I skyggen af store begivenheder, Pastor A. Varmer
Håndbog for Nordslesvigs historie spørgsmål
Sønderjylland som det er
1948 Sydslesvigske skæbne
1966 Derovre fra grænsen
1968 Værkstedsteknik – Smede og maskine
Politisk Årbog, 3 stk.
Om slægtshistorie, 4 stk.
Kongen morer sig, 100 historier om Kong Chr. d. 10.
I tredje og fjerde led, af Tilde Svensson
Historie, Jydske samlinger 1966 og 1967
1977 Grænselandets sprog
1967 Den blå sangbog
5/6 1953 Danmarks riges grundlov
Vendepunkter
Håndværk og Industri Sønderborg Amt
Håndværk og Industri Sønderborg 25 år
Slesvigske Fodregiment gennem 200 år
Stationsbyen
Kulturelle forhold i Sønderjylland
Kongen og Hertug
Danmarks Sanglege
Maj 1953 Forslag til Danmarks Grundlov

Andre Lokal Arkivers udgivelser
1943 Fyrster og Bønder fra
Danebod Højskole
Borgerliv i Sønderborg
1980 Augustenborg “Prins og hans skæbne”
1999 Hjortspring fundet
Hjortspring
1939 Sundeved
1972 De gode gamle Dage
1889 – 1964 Den faste Borg ved Alssund
Hertugslægter
Fyrsteborgen
1958 Gråsten gennem Tiderne
Broagerland nr.8
Broagerland nr. 9
1942 Bombenatten
1615 – 1965 Kegnæs
Kegnæs i nyere Tid
2003 Æ Hjulspor
2015 Årsskrift Danfoss
Mindesmærker Gråsten
2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 Årsskrift Gråsten
1990 Tøndermarsken
Alsisk Egnshistorie til 1918
1983 Og snart er det længe siden
1986 Men Træet har dybe Rødder
1979 Alsisk Landmandsvirke
1950 Fra Rationering til Velstand
Majbølslægten Christian Majbøl og Jørgen Petersen
1975 Gråsten
1997 – 1998 – 1999 Sønderborg – Ulkebøl
1983 Hørup arkiv
1874 – 1999 – 125 år Nordborg Haandværkerforening
2017 Årsskrift Danfoss Arkiv Forening
1978 – 2018 Lysabild Sogn

Diverse Bøger og Blade
1942 – 43 – 44 – 45. 2 af hver, Billedblade
1881- 82 og 1897 – 98 Illustreret Tidende
Dansk Kirke og Stat
1841 – 1920 Sønderjyllands Historie
1933 Dansk Skolestart udgivet
Kirkehistorie for Skole og Hjem
1880 – 1920 Nordslesvigske Kirkeliv
1941 – 1972 (alle der er udgivet) D.S.K. Bøger
1901 – 1993 Sprogforenings Almanak
1853 Huskalender
1890 Almanak for Nordslesvig
1926 – 1973 Landmands Almanak
1931 Dansk Mejeristat
Mejerier på Als og Sundeved
1893 – 1943 Sønderjysk Mejeriforening
1900 – 1920 Sønderjydske Mejeritegn
Dansk Landbrugsleksikon 1- 2 – 3
Danske Landmænd og deres Indsats
1925 – 1926 – 1927 Danske Gårde
Sønderjydske Landbrugs Historie
Sønderborg (også nogle fra Tandslet)
Bonden der blev Landråd
1855 – 1980 Den Alsiske Landboforening
1947 Landbrugets Mekanisering
1929 Plante og Gødningslære
1893 – 1928 Fælles Landboforening fra Nordslesvig
1927 Den danske Bonde og Friheden
1927 Kvægbrug og Kvægopdræt
1990 Spørgeliste til indsamling af Landmands Erindringer
1875 Lovsamling Preusisken Staten
1876 Køniglichen Preusisken Staten
Kommunebøger
1945 Redskaber og maskiner
1957 Redskaber og maskiner
1926 Redskabslære, redskaber og maskine
1960 Ferguson traktor
Plovens udvikling
Hvad tjener dansk landbrug bedst? Benzin eller diesel?

Julehæfter med mere
Børnenes Jul
1905 Børnenes Juleroser
1914 – 1916 Grankogler
Juletid, 1902 – 05 – 07 – 08 – 10- 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18
Jul på Als og Sundeved 1945 – 46 meget om alle Kirker på Als og Sundeved
Jul i Sønderjylland, 1949 – 51 – 53 – 55 – 56 – 57 – 59 – 62 – 53 – 64
Mange fortællinger fra Als og Sundeved
Jul i Grænseland 1957 Gode fortællinger fra Als og Sundeved
Julebud
Sønderjydsk Julealbum, 1920
E Havbogasse, 1962 – 1973 – 1974 – 1975 – 1976
Svikmøllen 1956
Blæksprutten 1954
Æ Rummelpot 1951 – 52 – 54 – 57 – 61
Jul i Grænseland Nordborg Als

Særlige Aviser
15/5 – 1937 Kong Christian d.10. Regeringsjubilæum
11/3 – 1959 Kong Frederik d. 9 60 år
14/1 – 1972 Kong Frederik d. 9 død
15/6 – 1963 Dannevirke i 125 år
15/6 1838 – 16/6 1963 Dannevirke
1953 Holland – Stor Stormflod
5/5 – 1945 Danmark atter frit
20/4 – 1947 Kong Christian d.10 død
24/5 – 1960 Kong Frederik og Dronning Ingrids sølvbryllup
15/1 – 1997 Dronning Margrethe i 25 år
Sønderborg opland i 50 år
Als og Sundeved mod år 2000
1929 – 1979 Landsdelens historie i Sønderjylland
Jyllandsposten – stort nr. om besættelsen
1981 Alssundbroen
1983 Danfoss 50 år
Dybbøl Posten 50 år efter afstemningen
Genforeningen 50 år efter
11/7 1970 Det genvundne land
Tæt på Genforeningen i 1920
10/2 1920 – 20/2 1970 Dybbel Posten
25 år under Dannebrog af Chr. Demuth
Sognenes Melodi af Tilde Svensson
Denne hjemstavn er vor af Tilde Svensson
1934 Sønderjylland i ord og billeder
1920 – 1945 Sønderjylland
Sønderjylland i samarbejde med Naturfredningsforening
26/5 1892 Kong Christian d. 9 og Dronning Louise Guldbryllup
1920 – 1945 Dansk Virke Sønderjylland

Forskellige Aviser

Sønderivden
1943               1/4
1946               30/8 – 7+26/9 – 14/12

Landboværnet
1943               11/3 – 6/4
1944               26/4

Sønderborg Social-demokrat
1921               24/4
1935               7/3
1936               20/5

Hus og Hjem
1927               24/11 – 1+8+15/12

Berlineske Tidende
1940               9/4
1945               5+6/5

Der Nordschleswiger
1948               12/6
1951               27/10
1959               10/3
1960               19/5 – 15/11

De tusind Hjem
1911               10/12
1914               15/3 – 24+31/5 – 7+14+21/6

Nordschleswiger Zeitung
1931               30/1 – 4/4
1932               15+16+17/11
1934               14/4
1939               15+19/4 – 3/5
1942               25/4 – 8+26/5
1943               29/12
1945               26/5

Nordslesvigsk Søndagsblad
1922               20+27/8 – 17+24/9 – 1+8+15+22/10 – 5+12+19+26/11 – 3+10+17+24+31/12

Børneblad fra Flensborg avis
1914               15/3
1915               30/1 – 13/3 – 15+30/5 – 15+30/7 – 15+30/8 -14+30/9- 15+30/10 – 11+30/11
1916               25+31/1 – 29/2 – 30/3 – 30/5 – 15+30/6 -31/7 – 15+30/8 – 30/11
1917               15+31/1 – 15/4

Flensborg avis
1903               1/8
1913               19/12
1930               14/8                4 forskellige
1933               20/6
1935               15/6
1937               2/6
1945               30/4 – 1/5 – 7/6

Hejmdal
1920               11/9
1926               4+19/2
1933               3+17/7
1935               24/6 – 2+17/7 – 6/8 – 21+23/11
1936               21/2
1937               9/11
1939               1/10
1945               5+7/5 – 8/12
1950               30/1
1954               1/10

Sønderborg Zeitung
1910               28/7 – 28+30/12
1911               3/1
1914               11/2 – 1+23/4 – 18+22+25+27+28+29+30+31/7
1+3+4+5+6+7+8+10+11+12+13+14+15+17+18+19+20+21+22+24+25+26/8 – 4/9
1918               8+29/1 – 10/4 – 25/11
1928               21+25+26+27/4

Jydske Tidende – Ikke alle er hele aviser
1930               30/4
1932               5/4 – 12/7 – 22+26/11
1934               12/6
1936               12/12
1937               10/3 – 13/5 – 22/6
1938               27/3 – 24+26/9 – 1/10
1939               26/2 – 16/4 – 21/5 – 18/6
1940               11/2 – 9/4
1941               26/1 – 9/2 – 9+23/3 – 6/4 – 4/5 – 10/8
1942               28/6 – 22/7 – 21/8 – 18+26+27/9 – 3+7+8+10+14+17+18+24+29/10
1943               7+21+28/3 – 2+23/5 – 18/7 – 5/9
1944               6/1 – 9/4
1945               5+6+8+10+12+13+15/5 – 15/6 – 28/10
1946               2+14/10
1947               21/4 – 7/6
1948               7/2 – 12/6
1950               9/8
1952               6/3
1954               29/8 – 1/9
1956               18/3
1958               19/9
1960               20/2
1962               28/9
1964               18/4 – 26/9
1966               28/8
1967               11/6
1970               10/1 – 12/7
1972               15+16+19+25/1
1976               4/1
1980               9/4

Dybbøl Posten
1869               20/3
1975               5/3 – 4+11/4
1885               20/11
1888               30/4 – 9+11+22/5 – 8+27+28/6 – 2+10+12+17+21+23+26+27/7 – 30/8
1911               10/2
1914               31/4 – 1+14+20/4 – 12/11
1915               17/7
1918               19/4
1919               6/3 – 24/12
1920               12+15+16/7
1921               2/7
1925               12/2
1930               8/2 – 15/6
1932               6/4
1933               28/2 – 15/6
1934               15/6 – 27/7
1936               18/8 – 14/11 – 15/12
1937               27/1 – 15/5 – 24/7
1938               17/3 – 15/6 – 19/9
1940               14+16/3 – 15/4
1942               2+4+5+6/3 – 23/11
1943               15/1 – 20/2 – 25+29/3 – 23/10
1945               4+5+7+9+12+15+17+19/5 – 29/10
1946               4/5 – 7/6 – 5/11
1947               21+22/4 – 22/6

Dybbøl Posten 50 år efter                           17/11 1918 – 1968
Dybbøl Posten – Dannevirke – Hejmdal         10/2 1970

Mapper
Alt om skolelukning
7. klasses flytning 1998 og alt fra kommunen frem til 2001
Første valg til Sønderborg Kommune og Region Syddanmark
Kandidater til kommunevalg 2001 og Sydalskontrakt
Lokal Arkiv fra start 1977 Nr. 1
Lokal Arkiv fortsætter Nr. 2
Als rundt
Ved Vibækkens udløb og Vibæk gamle papirer
Transformatortårn med mange Billeder (Arne Nørregård)
Teknik i Tandslet 1992 – 93 – 94 (Egon Villumsen)
Ejendom-uheld og vold (fra Hans Hansens Dagbøger)
Barn og ung i Tandslet 1895 til 1920 (Christiane Hansen f. Mathiesen)
3 Historier. Amalie Damm – Den enarmede Skrædder i Tandslet og Minder
fra Tandslet Præstegård 1848 – 50 – 1864 efter Pastor Schwensens Optegnelser
Tandslet før og nu. Lavet af 3. og 4. klasse i Tandslet Skole 1989-1995-2002
Mærkedage (fødselsdage med mere)
Personlige data (fødsel og død)
Med forskelligt (gotiske bogstaver, gamle udtryk, latinske ord)
Avisudklip fra 1976 – 1985 (Kathrine Rosted)
Avisudklip fra 1987 – 2018
Brandværn – samlet af Hans Høi
3 Kirkebøger for Tandslet sogn fra 1800 til 1881 afskrevet
1 mappe med Folketælling afskrevet 1803-1810-1840-1845-1854-1855-1860-1885-1921-1925
Udklip fra Tandslet, andre arkiver og kirker på Als
Små fortællinger
Skolebilleder, ingen årstal
Skolebilleder 1978 – 1984
Skolebilleder 1984 – 1999
Skolebilleder 1999 – 2003
Gymnastik – Kopi og originale billeder
Gymnastik – Kopi og originale billeder
Gymnastik – Originale billeder
Gymnastik og Ringridning – Originale billeder
Dilletant – Originale billeder
Dilletant – Brandværn – Originale billeder
Dilletant og Revy – Originale billeder
Personer – Kopi
Brudepar – Kopi
Konfirmander – Kopi
Bandværn – Kopi
Ukendte personer
Postkort
Gamle sange og viser
Egnsvandring, udstillinger, Århus Mindepark
Gamle ejerlavskort (Kaj og Arne)
Oplysninger fundet frem om 1914 – 18