Arkivalier

Arkivalier – hvad har vi i arkivet

Krigen 1848

1 Bog med billeder 1848

Jul i Tandslet

Landbevæbningen under treårskrigen. Af Ernst Christensen, Asserballe

Forskellige Udklip om 1848, både gamle og nye.

 

Krigen 1864

1 Hæfte “Hvem er skyld i Krigen”

1 bog med billeder 1864

Afskrift fra Hans Hansens Dagbøger om krigen 1864 skrevet 1939 9 sider.

Kort over Slesvig 1867

 

Bøger Krigene 1848-49-50 og 1864
1848-49-50 i billeder
1864 i billeder
Begivenheder mellem Als og Sundeved 1658 – 1848
I fjendevold                          (Tysklands invasion Sundeved 1864)
Det danske grænsekorps      1839 – 1939
Nordslesvig                          1864 – 1909
Kampen om Sønderjylland    1864
Peter Hjort Lorenzen             1865
Den anden Slesvigske krig    (anden del 1883)
Danskhedens historie            (anden del efter 1864)

Krigen 1914 til 18

Landkort om Krigen: Tysk – Fransk og Tysk – Østrig – Russisk

Tabslister fra

01/11 1914

15/11 1914

21/11 1914

21/11 1914

24/11 1914

27/11 1914

llustrierte Geschictt des Weltkriges 1914 fra Nr.1 – 29 og 39 – 44 (H. C. Bladt Tandsgård)

Verdensbranden 1914 fortalt af flere

Til fods fra Frankrig til Als, derfra til Ærø 1918. Fortalt af Lorenz Grohnheit Mommark

Kort over Slesvig fra 1867

2 blade (Stormen) Kampblad 1936 og 1938

Jyllandsslaget 1916

Slettede Paragraf 5 og budskab til det tyske folk

1 blad (die Flotte) månedsblad

På Valsen gennem Verdenskrigen 1914 – 18. Fortalt af Hans Hansen Oksbøl.

11 Hæfter: Nr. 1 – 5 – 7 – 9 – 10 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18

Aurillac 1920 Fangelejr i Frankrig i krigen 1914 – 18

 

Bøger – Krigen 1914 til 18

Jeg har ikke flere patroner

Sønderjydske soldaterbreve

Til kamp til kamp (oplevelser under krigen)

Med håb i mørket

Den tavse dansker

I gerning og sandhed

Krigen som jeg så den

Under prøjsisk arrestation

Sønderjyder forsvarer Østafrika 1914 – 18

Sønderjyder vender hjem fra Østafrika

De så det ske (Danmark under første verdenskrig)

Verdenskrigen og tiden der fulgte

Bruno Gustav Eugen Topff (Revolution i Sønderborg)

Fra Lysabildskov til fangenskab i Frankrig

På valsen gennem verdenskrigen af Hans Hansen, Oksbøl, 1914-18

 

 

Bøger Genforening og afstemning

Konge og hær Genforening                         1952

Nordslesvigs åndelige genforening med Danmark

Folkeafstemning                                                               1920

En sydslesvigers genforening

Sønderjylland siden genforeningen                                    1920

Den danske regering og Nordslesvigs genforening med Danmark

Dansk grænselære

Grænsefolk

Genforeningssten i Sønderjylland

 

Afstemning og Genforening 1920

Aviser 3 stk fra 1885 – 1970 – 1995 og 1 stk uden årstal

Aviser 1 stk med udklip fra 1920 – 1970

Aviser 1 stk med udklip fra

Våbenstilstandsdagen mindes i Århus 1993

1 rulle genforeningsplakat 1920 1 m. lang 40 cm bred

 

Besættelsen 1940 – 45

Befrielsesdage i Sønderjylland

Den danske Soldat i Sønderjylland

  1. April

For dansk Domstol under Besættelsen

Københavns Universitet i Besættelsesårene

De hvide Busser

Læge i tyske Koncentrationslejre

Sådan kom de hjem

Danmark under Besættelsen

Forspillet til Danmarks kampløse Besættelse 9. april 1940

Fra utrykte Kilder (Rostokmødet og Danmarks Besættelse)

Det danske Jerntæppe og

Tragedie og problemer (de sidste to hører sammen)

Jydske samlinger – advarsel om 9. april

Gruppen Holger Danske

Tidehverv Sydslesvig på en anden måde

  1. april (på tysk)

Hinter Scholz und Riegel 1945 – 46

Tidehverv

Frihedens fester – Tysk Gæstebog

Danmarks Frihedskamp Hæfter 1 – 26 Nr. 12 og 20 mangler

 

 

 

 

Film – DVD

Film fra Tandslet og udflugter med Arkiv fra 1993 til 2005

1993 Vibæk – Taskland med Dronning Ingrid                      37 min

1993 Faldskærmsudspring Tandslet skole                         7 min

1993 Ældreåret i Sydalshallen                                           25 min

1993 Århus Mindepark 11/11 1993                                    18 min

1994 Danebod Arkiv udflugt                                              10 min

1995 Ellas M-K gymnastik                                                 27 min

1959 “Rundt o é Gol” “Gorm” født i Tandslet fortæller         17 min

1995 4 Maj. Befrielsesfest på Skolen                                 17 min

1995 Ringridning i Tandslet                                               9 min

1996 Faneindvielse SydalshaIlen                                       25 min

1996 Møllespil Vibæk Mølle Svend Erik spiller sin Tiptipoldefar 32 min

1997 Seniordans Sydalshallen                                          16 min

1997 Store legedag Sportspladsen                                   4 min

1997 Nordborgtur. Arkivudflugt                                         3 min

1997 Aktivitetsdag SydalshaIlen                                        22 min

1999 Stilling Nord Arkivudflugt                                          10 min

2001 Løjtland Arkivudflugt                                                10 min

2002 25 Års Jubilæum Arkiv i Sydalshallen 30/4                 40 min

2004 Senior Messe Sydalshallen                                       33 min

2004 Ballum Sluse Arkivudflugt                                        4 min

2004 Studiekredsudflugt til Arnkil                                      4 min

2005 Stendyssen Ertebjerg taget efter TV Syd

 

CD

Breve fra Jacob Nicolaisen, Holballe fra 1914-15

Tuxen (Minder fra Tandslet Præstegård og bryllupsvise)

Hans Hansen

Skolebilleder 2000-2002

 

Negativer

04-06-1999 ”Tandslet Andelskasse”. Fusion med ”Asserballeskov Andelskasse” og ”Sundeved Andelskasse”. Billeder af bestyrelsesformænd. Foto: Peter Bergman

05-03-1996 ”Tandslet Andelskasse”, direktør Erik Dreier. Foto: Michael Kock

21-10-1997 ”Attec” Tandslet. Foto: Peter Bergman

24-11-1999 Gamle stednavne, vejskilt af ”Ensomhed”, Tandslet. Foto: Peter Bergman

21-10-1997 ”Ryesminde Mosteri” Skovbyvej 38 Mintebjerg Foto Peter Bergman

02-09-1999 Margit Christensen Mommarkvej 315 Tandslet Vild med gamle motorcykler

 

Dias

8 æsker Billeder brugt til Tandslet bogen

1 æske Billeder mere senere

 

Glasplader
270 Glasplader fra fotograf Nicolai Høj, Mommarkvej 323, Tandslet, fra tiden 1900 til 1921

 

 

 

 

 

Kassettebånd

 

Bånd 1:

Side 1 og 2: Christen Ley født 7. april 1912 fortæller om sin barndom og ungdom før 1920. Født på Damkobbel på Kegnæs. Flyttede til Jestrup og senere Pælværk. God kvalitet, lidt støj til sidst. Afbrudt midt i samtalen sidst på båndet.

 

Bånd 2:

Side 1: Anna og Christian Rasmussen fortæller om deres liv. Christian fortæller lidt om genforeningen. Christian er fra Ladegårdsskov ved Gråsten senere flyttet til Stolbrolykke. AnneMarie Hymøller interviewer. Svingende kvalitet. Afbrudt midt i samtalen sidst på båndet.

Side 2: Ditte og Kedde Laue fortæller om deres liv. Christian Laue Petersen, født på Kegnæs, flyttet senere til Lebølløkke 14 gift 1938 med Christine kaldet Ditte, senere Majbøllykke og Lebølgård og Tandslet. Christine Laue Petersen. AnneMarie Hymøller interviewer. Svingende kvalitet. Afbrudt midt i samtalen sidst på båndet.

 

Bånd 3:

Side 1 og 2: Jørgen Mathiesen fortæller om 1. verdenskrig. Læser op af noget han selv har skrevet. God kvalitet.

 

Bånd 4:

Side 1: Esben Mathiesen. Oplæser sin stil om afstemning som han skrev i 1920 på Ryslinge Højskole. Den skrevne stilen er også i arkivet. God kvalitet.

Side 2: Intet

 

Bånd 5:

Side 1 og 2: Læge Harald Roesdahl. Foredrag om Tandslet i Tandslet Forsamlingshus ved generalforsamlingen 25.2.1987. Spredte træk ved Tandslet Sogns historie. God kvalitet.

 

Bånd 6:

Side 1 og 2: Læge Harald Roesdahl. Foredrag om de hvide busser.

 

Bånd 7:

Side 1: Christiane Petersen født Clausen, Lysabildgade nr. 5 fortæller om sit liv. Er fra Pilene i Neder Tandslet. Har været krokone på Lysabild Kro. Datter af bager Clausen. Optaget 10. marts 1980. Interviewet af Lasse Johannsen. God kvalitet. Afbrudt midt i samtalen sidst på båndet.

Side 2: Anders Johannes Schmidt, Fauerholm født 9. maj 1894. Læser op af et skriv om sit liv og sine erhverv. God kvalitet.

 

Bånd 8:

Side 1 og 2: Anders Schmidt, Fauerholm, fortæller om da han hentede 2 lig i 1917-18.  Et i Frankrig og et i Letland. Godkvalitet

 

Bånd 9:

Side 1: Bestyrelsesmøde hos Læge Harald Roesdahl 21. november 1974. Kathrine Rosted fortæller og synger “Ertebjergvisen” 30.januar 1980. Sendt i radioen. God kvalitet.

Side 2: Intet

 

Bånd 10:

Side 1: Jørgen Carlsen foredrag om skolegang 1908 – 1916. God kvalitet. Afbrudt midt i spørgsmål sidst på båndet.

Side 2: Intet

 

Bånd 11:

Side 1 og 2: Snedker Christen Lyk fortæller om sit liv. Født 20. november 1912 i Jestrup. Forældre er Jørgen og Christine Lyk. Anne Marie Hymøller interviewer. God kvalitet. Lidt huller. Afbrudt midt i samtalen sidst på båndet.

 

Bånd 12:

Side 1: Klaverspil forskellige numre.

Jørgen Mathiesen fortæller om sine oplevelser omkring afstemning 1920. Starter midt i samtalen. Er nok blevet overspillet af klaverspillet. Meget kort med Jørgen Mathisen.

Side 2: Starter et stykke inde. Skoleprojekt med to elever, der interviewer to bankansatte en elev og en, der har været ansat i 23 år, i Andelskassen i 1986. God kvalitet.

Side 2 fortsat: Jørgen Mathiesen, der var med i modstandsbevægelsen, fortæller om hans afhentning og turen til Frøslev, senere til Neuengamme, hvor han slutter med sin fødselsdag 9/1 1945. Meget svingende kvalitet. Afbrudt midt i samtalen.

 

Bånd 13:

Side 1: Jørgen Mathiesen fortsætter med at fortælle om turen fra Frøslev til Neuengamme, opholdet der og andre lejre og hjemturen med de hvide busser. Afbrudt midt i samtalen sidst på båndet.

Side 2: Jørgen Mathiesen fortsætter med at fortælle. Meget dårlig kvalitet. Kan ikke høre hvad han siger.

 

Bånd 14:
Side 1: Jørgen Mathiesen, fortæller om hans oplevelser under første verdenskrig 1914-18. Kvaliteten ikke så god. Slutter med ”Min mor hæ optaun min bedstfar her den 1. juni 1975.”

Side 2. Det eneste der er på siden er: ”Min mor hæ optaun min bedstfar her den 1. juni 1975.”

 

Bånd 15:

Side 1: Anna Marie Jensen født Hymøller den 29. april 1894 Mommarkvej 315 fortæller om sin barndom. Optaget 7. 8. 1984 Anna var da 90 år. Gavlen ud vejen Mommarkvej 306 flyttede senere til Mommarkvej 310. Ankjestins hus findes ikke mere. God kvalitet.

Side 2: Amalie Dam fortæller om sit liv. Meget elektrisk støj.

 

Bånd 16:

Side 1: Skulle være Marie Iversen der fortæller om genforeningen. Det er blevet overspillet af forskellige musiknumre, trompetspil, ”En fik en lille og en fik en stor” ”En hat med slør og blomster på”, et musiknummer, ”Alperosen”, ”Jæ ve hjem til Bognese” et musiknummer, osv

Side 2: Intet

 

Bånd 17:

Side 1: Chr. Ley synger gamle viser og sange. Noget støj.

Side 2: Chr. Ley synger gamle viser og sange bl.a. ”Sønderjyden har underlige vaner”. Noget støj.

 

Bånd 18:

Side 1: Chr. Ley synger gamle viser og sange. Noget støj.

Side 2: Chr. Ley synger gamle viser og sange. Noget støj.

 

Bånd 19:

Side 1: Samtale med Christen Schmidt i Kallehave. Ejner Hauberg og Peter Hansen Tandsgaard interviewer. Noget støj.

Side 2: Intet

 

Bånd 20:

Side 1: Interview med forfatteren Siegfried Lenz og hans naboer/venner. Sendt i Radio Syd 1976. Afbrudt midt i samtalen. Lidt støj.

Side 2: Fortsat. Interview med forfatteren Siegfried Lenz. Lidt huller i starten. Klassisk musik den sidste halvdel af båndet. (Er ikke med i lydfilen.)

Færdig lydfil. Side 1 og side 2 klippet sammen, uden den klassiske musik.

 

Bånd 21:

Side 1: Interview med Frede Andersen og Arne Nielsen om Sydalshallen.
Side 1 fortsat: Mimmi Olsen fra Tandslet om det Alsiske sprog. Knavpande eller knerefegge, Farvel og Tak, Olmo, Te kost i Høruphav, Han var den dummest i æ skul, Sån knægte, I e pissel, En hjemløs kat, E tresmons Jønne, En gal historie, Da Nis var få e ret, De æ recte nove skit, Ka I hovs. Dårlig kvalitet.
Side 2: Intet

 

Mange postkort

 

Tekstiler

Flag fra Thorhavn omkring 1920 – 25

Tandslet Ungdomsforeningsfane omkring 1920?

Dåbskjole – Dameunderbukser – underkjole

 

 

Kirkebøger for Tandslet sogn

Døbte                                                        1702 – 1800

Konfirmerede                                              1760 – 1800

Viede – trolovede                                       1754 – 1800

Døde                                                         1759 – 1800

Fødte – konfirmerede – viede – døde             1800 – 1821

Fødte – konfirmerede – viede – døde             1813 – 1833

Fødte – konfirmerede – viede – døde             1834 – 1866

Fødte – konfirmerede – viede – døde             1867 – 1881

Tilgang – afgang                                         1834 – 1866

Register over præster fra 1587 til dato.

 

Folketælling

1803 (tysk) 1810 – 1840 – 1845 – 1854 – 1855 – 1860 (mangler noget af sognet)

1885 – 1921 – 1925

 

Danske Læsebøger

Læsebog H. P. H. Grynfeld                         1938

Ole Bole A.B.C.                                          1927 og 1952

Ole første læsebog                                     1930 og 1938

A.B.C. læsebog med billeder                       1925 og 1926

Min første læsebog                                     1947

Ny dansk læsebog                                      1886

Dansk læsebog                                          1886

Dansk læsebog med billeder                      1900

Læsebog af Emil Slomann                          1901

Det danske sprog retskrivning

Søren og Mette                                          1968

Dansk læsebog Hans J. Hansen med flere

Dansk sproglære nr. 2                                1909

Børnenes danske læsebog                         1935

Dansk læsebog                                          1890

Øvelser i skriftlig dansk 1. og 4. udgave

Læsebog for over og mellemskolen (Slesvigs danske skoler 1868)

Ny dansk læsebog                                      1890

Dansk læsebog                                          1873

Dansk læsebog                                          1877 (2 del)

Læsebog for børneskolens ældste klasse    1887

Danskbogen læse og lærebog i dansk         1917

Læsebog for folkeskolen og hjemmet           1887

Naturen – Mennesket og borgeren læsebog 1859

Digte for danske skolebørn

 

Læsebøger og Naturbøger

Læsebog med billeder                                1890

Dansk læsebog (M. Maken)                        1884

Dansk læsebog (Chr. Agerskov med flere)   1890

Læsebog for over- og mellemklasse i de Slesvigske danske skoler 1875

Folkeskolens læsebog                                1902

Landsbyskolens læsebog

Danmark læsebog for børneskolen

Myrebogen (en ny læsebog af en skolemand)                    1916

Den lille læsebog for landsbyskolen             1913

Det danske sprog retskrivning og stil for folkeskolen

Skriv rigtigt                                                 1953

 

 

Naturbøger

Naturen (dyr)                                              1952

Naturhistorie                                               1875

Naturlære og lidt kemi til undervisning          1866

Zoologi for mellemskolen                            1910

Naturhistorie for folkeskolen

Naturlærens kemiske del                             1862

Lærebog i botanik                                       1919

Den ny læsebog for landsbyskolen nr. 1       1948

Den ny læsebog for landsbyskolen nr. 3

 

 

Regnebøger og Kogebøger
Almennyttig regnebog                                 1802
Praktisk regnebog                                       1846
Regnebog for Klementorskolen                    1856
Almueskolernes regnebog                           1865
Regnebog Overlærer Granfeldt                   1895
Regnebog for mellem og øverste klasser     1875
Folkeskolens regnebog                               1917
Regnebog med forklaring                            1922
Grammatich Blytte                                      1928
Landsbyskolens regnebog                          1923
Praktisk regning                                          1947
Landsbyskolens regnebog                          1950
De fire regnings arter                                  1970
Dagliglivets regning                                    1938
Kalender                                                    1904

 

Kogebøger og bagebøger

Folkets kogebog                                        1904

Bagning i gamle dage                                 1939

Den danske husmoder                                1868

Kogebog for by og landhusholdninger          1900

Receptbog for konditorvarer                        (tysk ingen årstal)

Conditori-recept                                          1896

Nye opskrifter (koge og bagning)                 1925

Jacob Jacobsen Receptbog (Bager Jacobsen Mommarkvej)

Bageopskrifter

 

Atlas

Skoleatlas                                                  1925

Atlas for folkeskolen

Nyeste geografiske skoleatlas af Johannes Holst

Barnets første kort                                      1935

Geografi for mellem og realklassen              1942

Lærebog i geografien                                  1848

Geografi med billeder                                  1895

Nyeste skoleatlas

Skoleatlas                                                  1868

Historisk skoleatlas (tysk)      1925

 

Fædrelandshistorier

Danmarks historie i billeder                         1936

Fyrretyve historier (fædrelandshistorier)       1946

Mit fædrelands historie for folkeskolen         1940

Danmarks historie for børn                          1922 og 1935 og 1962

Danmarks historie fortalt for børn                                      1894

Danmarks historie til brug i børneskoler       1895

Danmarks – Norges – Holstens historier til brug for den studerende ungdom 1832

Kongeblod                                                                       1873

Den danske historie ved Christian Molbech

Første og anden del 1837 derefter 1838 og 1840

 

Bibler

Det gamle testamente (bibel)                                                                  1871

Den hellige skrifts harmoniske bøger                                 1911

Samtaler over Luthers Katekismus                                                          1861

Luthers Katekismus                                                                                1921

Luthers Katekismus for almueskoler                                                        1920

Nye Testamente                                                                                    1857

Prædikener af J. M. Herz (Biskop over Ribe Stift)               1830

Opbyggelsesbog for kristne                                              1855

Bibelhistorie                                                                     1873

Bibelhistorie for skoler på landet                                                              1895

Lille bibelhistorie (Træk af kirkens historie)                         1920

Lukas Evangeliet

Lærebog i den evangeliske religion i danske skoler            1860

Katekismus                                                                      1876

Kristelige bønner                                                                                    1876

Kunstlig lyksalighed (Taler)                                               1845

Bibelske Geschidte. De heiligen schrift nasherzahlt und erlötert Berlin 1884

Ny testamente (Læge Roesdahl Tandslet)                         1921

 

 

Salmebøger

Salmebøger                                                                     1856 og 1894

Salmebog for Slesvig – Holsten                                                               1884

Evangelisk salmebog for kirke og husandagt                                            1877

Salmebog for de dansktalende menigheder i Slesvig          1889

Tillæg til evangelisk salmebog de for dansktalende i Slesvig                     1926

Tillæg til den Sønderjydske salmebog                                1926

 

Sange og Visebøger

Den danske Skoles sangbog                                            1921

Dansk folkesangbog (Kong Christian)                                1940

Den blå sangbog (den ene Tandslet Ungdomsforening) 1929

Den farende sanger                                                                               1920

Sange til De danske ungdomsstævne på Dybbøl               26/7 1925

Moster Trinnes visebog                                                                          1976

Fortælling om den blå sangbogs fremkomst                       1967

Sangbog ved bryllupper og festlige lejligheder

Sange til brug for nordslesvigske skoler                             1875

Nogle julesalmer af H. A. Brorson                                                           1932

Sange til de unges udflugt                                                1910

Tillæg til arbejdersangbogen                                             1935

Sangbog for alder og indvaliderenteforeninger                                         1951

Børnesangbog for skole og hjemmet                                 1920

Sanglegehæfte

Syng dig glad for højskolen i Ry                                                              1912 og 1918

Lejlighedsrimerier og foredrag                                                                1885

Digte “markblomster”                                                                              1871

Sangbog for pensionistforeninger                                                            1978

Alfas sangbog for skoler og til møder

Glem mig ikke (for idrætsfolk)                                                                 1945

National sangbog                                                                                   1925

Sangbogen Danmark

Dansk sangbog (det danske sprogs bevarelse i Nordslesvig)                    1894

Sange og digte til “Danmarks Melodier”                             1883

Danmarks syngende Mand på bølge og land

”Nordens Stemme” sange for de danske skytteforeninger   1868

det samme Finland – Danmark – Sverige – Norge – lsland    1941

”Venners Minde” en samling danske – tyske – engelske og svenske stambogsstykker 1815

Hjemlandstoner “en samfundssangbog for guds folk i Danmark 1898 og 1906

Melodier til Evangelsk salmebog de for dansktalende menigheder i Slevig 1892

Sangbog for folke- og afholdsmøder                                                       1906

Sangbog for Indre Mission i Danmark                                1933

Missionsharpe, salmer til kirkelige møder                           1906

Tillæg til de unges sangbog                                              1893

“Mere sang” en samling afholdssange                               1903

“Pilgrimsharpen” salmer                                                    1874

Dansk missionssangbog                                                   1920

Frelsens hærs sangbog                                                                          1900

56 Sange                                                                                               1874

 

Kataloger

Landboværnet                                                                  1937

Favskov Handelsmagasin                           1928

Møbler (Møbelsnedker Iversen, Tandslet)    1907

Moderne Våben (tysk)                                                      1911

Cigarer og Tobak (tysk)

Selvbindere (tysk)

Bestillingskataloger (tysk)                            1913 og 1915

Havebrugets Fremme (bestilling)                                       1927

Sommers Magasiner                                                        1969

Daells Varehus                                                                 Forår 1969 og Efterår 1969

 

Forskellige bøger og hæfter

Lov nr. 242                                                                                            1922

Lov nr. 277                                                                                            1923

Lov nr. 279                                                                                            1921

Regulativ kommunepræsentativ                                                              1861

Kys og kærlighed (Kysset)                                                1866

Nordslesvigske skoleforening                                                                 1912

Fattigvæsens ordning                                                                             1841

Patent for hertugdømmet Slesvig om fordeling af bidrag     1860

Sydals Sommeravis

Oplev Sydals på cykel

Kirkespørgsmål

Ældre og boliger                                                                                    1998 og 1999

Om sorg og omsorg                                                                               1999

Ny viden og gamle fordomme                                                                 1997

Fra ældreråd til ældreråd                                                  1997

Byg bro mellem generationer                                                                  1997

Ældre og uddannelse                                                                             1997

Fremtidens hjemmepleje                                                   1997

Danmark                                                                                               1907

Slesvigeren                                                                      1993

Grænselandets årbog                                                                             1977

Kampen mod krisen                                                                               1931

Fordeling af bidrag. Hertugdømmet Slesvig                        1860 (dansk og tysk)

Bestemmelse vedrørende vurdering til ejendomsskyld        1922

Grundstiftningsskyld                                                                              1936

 

Rollehæfter

Ebberød Bank

Ballade i Brugsen

Sct. Peter bevilliger Orlov

Den lille Model

Kærlighed og buler i Bilen

Den mandlige husassistent

Brødrene Østermans Huskors

Stamherren

Mig og min Svigermor

  1. U. I. 1982

 

 

Forskellige Blade

Gamle Kirkeblade

Stationsbyen

Pensionistavisen

Sønderjyllands Historie

Nordisk Arkivnyt

Slægtsgården

Lokalhistorisk Arbejdsmark

Journalen

Sønderjysk Månedsskrift

Tandslet Tidende

 

Forskellige Bøger

Sønderjylland A til Å

2 bøger. Sønderjyllands historie. Før 1815 og efter 1815

Det unge Grænseværn

Billeder af Sønderjyllands historie

Foreningsarkiver fra Sønderjyllands Amt og Sydslesvig

Hertuggodser Als og Sundeved
Kulturmiljøer i Sønderjylland

 

Lassens Ejendomme

Tandslets Ejendomme           både original og kopi                         Mange originale billeder i Lassens Bog

Hørup                                   kopi                                                 og en lille bog om ejere

Lysabild                               kopi     løse blade i uorden

 

 

H.C. Bladt, Tandsgaard’s Dagbøger

Fra 1829 – 1861

 

 

Hans Hansen, Lebøl’s Dagbøger

Kopier 1911 – 1912 – 13 – 14- 15 – 16 – 17 – 1918

De originale dagbøger:

1911 til og med 1919

1922 til og med 1934

1935 til og med 1944

1940 til og med 1942 (krigen)

1911 til og med 1941 (Tandslet Kirke)

1848 og 1864 (krigene)

1872 til 1903 og om 1864

 

 

Hæfter

Sydslesvig gennem Tiderne 1 – 15 og 16 – 31

Sønderjylland – Åbenrå – Sønderborg Amt. 1933 – 36 i herefter 1 – 11

Sønderjylland (Svend Dahl og Aksel Linvald)

Vor Hær i Krig og Fred 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9

FoIkung Bladet nordisk Orientering 1946 (1,2,3,4,5,8,9,10,11,12)

samme 1947 (1,2,3,4,5,6,9,10)

Min barndoms gade af lngeborg Reflund Thomsen

Spredte minder fra Als af Martin N. Hansen

Gamle Landsbylove

Herregårde – Landsbysamfund – Alsiske Bøndergårde – hjen fra Fronten

Sønderjydske årbøger 1942

Bøger om Skole

Skatte og Afgifter efter 1864

Fra Als – Land og Folk – Årets gang

Vigtige Begivenheder (Det overnaturlige)

 

 

Bøger og Hæfter

Store Bøger (Flensborg Avis)                                            1907

Dagens Nyheder                                                              1899

Søndagsbladet                                                                 1893

De tusind hjem                                                                 1913

Illustreret Tidende                                                             1899

Illustrierter Sonntags Bladt                          1913

Ugens Nyheder                                                                1909 + 1912

Kreisblatt                                                                         1892 + 1897 + 1904

Amtsblatt Königlichen Regierung zu Schlesvig                   1857

Mein Heimatland                                                              1926 (herfter)

Mein Heimatland                                                              1927 (hefter)

Forskellige Heimat Blatter                           fra 1922 til 1924

 

 

 

Hæfter

Sydals Pensionist avis                                                      1988 – 1996

Gamle Kirkeblade                                                             1910 – 1970 og 1974 – 2010

Stationsbyen                                              1982 – 1987

Slægtsgården                                             1943 – 1950

Nordisk Arkivnyt                                                               1977 – 1987

Sønderjyllands Historie for det danske folk

Nr. 7-8-9-11-12-26-27-28-29-30-31-32

Lokalhistoriske Arbejdsmark for Sønderjylland                   1986 – 2000

Journalen                                                   1979 -2013

Sønderjysk Månedsskrift       1972 – 1993 og 2007 – 2011

Sønderjysk Månedsskrift       1964 – 1969 og 1996 – 2000 og 2001 – 2006

Sønderjysk Månedsskrift       1948 – 1957 og 1958 – 1963 og 2012 – 2015

 

 

Historisk Samfund for Sønderjylland

Bøger fra 1889 til 1993 (der mangler nogen)

Bøger fra 1994 til 2017

 

Historisk Samfund for Als og Sundeved

Jubilæum 50 år. (1908 til 1958)

Nordslesvig efter Genforening

Små Bøger fra Als og Sundeved 1926 til 1960

1961 – 1962- 1963 – 1964 – 1965

1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970

1972 – 1975 (2 stk) – 1976 – 1978

1980 – 1981 -1982 – 1983 – 1984

1985 – 1991 -1992 – 1995 – 2000

2001 – 2006 – 2008 – 2009

2010 – 2012 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017

 

Sønderjysk Kalender

1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999

2002- 2003 – 2005 – 2007 – 2008

2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013

2014 – 2015 – 2017 – 2018 (2016 mangler)

 

Idræt

De danske ungdomsforeningers Årsskrift 1938 – 1939

Fra Rålds Fjord til Thyras Vold                    1945

Nordisk Forposttjeneste 5 år 1938

Sønderjydsk Idrætsforening   1903 til 1925

Niels Bukh                                                  1950

 

Sønderjylland

Nutidens Sønderjylland                                                     1911

Sønderjylland                                             1919

Den Sønderjydske Fond                              1960

Turist i Sønderjylland                                                        1949

Den Sønderjydske befolknings slægtsforbindelser 1942

Forsamlingshuse på landet                          1979

Hjemmeværn Åbenrå                                                        1940 – 1999

Vort grænseland                                                               1942

Vort grænseland                                                               1943

Sønderjylland                                             1932

Rids af Sønderjyllands historie                                          1943

Rejse i Danmark

Sønderjylland                                             1959

Hjemme i Nordslesvig                                                       1961

Sønderjydske billedsamling

Fortællinger af grænselandets historie (Marcus Clausen)

 

Bøger – Als og Sundeved

Als billeder

Alsiske minder

Fra Als                                 1951

Alsiske stednavne

Alsisk ordsamling

Als turist                               1959

Fra Als

Møller på Als   1966

De stille år                            1962

Kamp og fest 1961

l fædres spor 1920 – 5 Maj – 1945

Folkesagn og gamle fortællinger fra Als og Sundeved 1923

Alsisk kalender nr. 1 – 2 – 5 – 7

Mit alsinger språch (Marie Wedelius)

Af Martin N. Hansen (Madeleine, Hylden blomstrede, Rejsen, Jøn Torres Gravøl)

Gammelgård (Alsisk godshistorie )

Minder fra Tandslet sogn (Als og Sundeved)

Sønderborg, Dybbøl, Sundeved, Als 1924

Alsingervise

Dansk digtning i Nordslesvig efter                1864

Alsisk snak. Hans Alsinger    1953

Als med tegninger (aase Ravn)

Folkesagn fra Als og Sundeved                   1977

”Bogen om Als” af Robert Huhle

”Det gamle Als” af Henrik Ussing                 1993

 

Forskellige Bøger

Sydslesvigsk dagbog                                  1947

De Sønderjydske landsdele   Trap

Fra kampårene                                           H.P. Hansen

Det sydslesvigske spørgsmål                      1947

Et menneskeliv                                           1897 – 1920 – 1940 – 1972

Mindebog                                                   I.P. Nielsen

Blade af Lauritz Skaus Livshistorie               1907

Billeder af Danmarks historie                       Palle Lauring

Kongen og Sønderjylland      Christian d. 10.

Sønderborg Postdistrikts historie                 1984

I skyggen af store begivenheder                  Pastor A. Varmer

Håndbog for Nordslesvigs historie spørgsmål

Sønderjylland som det er

Sydslesvigske skæbne                               1948

Derovre fra grænsen                                   1966

Værkstedsteknik – Smede og maskine 1968

Politisk Årbog                       3 stk.

Om slægtshistorie                                       4 stk.

Kongen morer sig                                       100 historier om Kong Chr. d. 10.

I tredje og fjerde led                                    af Tilde Svensson

Historie                                                      Jydske samlinger 1966 og 1967

Grænselandets sprog                                 1977

Den blå sangbog                                        1967

Danmarks riges grundlov       5/6 1953

Vendepunkter

Håndværk og Industri Sønderborg Amt

Håndværk og Industri Sønderborg 25 år

Slesvigske Fodregiment gennem 200 år

Stationsbyen

Kulturelle forhold i Sønderjylland

Kongen og Hertug

Danmarks Sanglege

Forslag til Danmarks Grundlov maj 1953

 

Andre Lokal Arkivers udgivelser

Fyrster og Bønder fra                                  1943

Danebod Højskole

Borgerliv i Sønderborg

Augustenborg “Prins og hans skæbne” 1980

Hjortspring fundet                                       1999

Hjortspring

Sundeved                                                  1939

De gode gamle Dage                                  1972

Den faste Borg ved Alssund 1889 – 1964

Hertugslægter

Fyrsteborgen

Gråsten gennem Tiderne       1958

Broagerland nr.8

Broagerland nr. 9

Bombenatten                        1942

Kegnæs                                                     1615 – 1965

Kegnæs i nyere Tid

Æ. Hjulspor                          2003

Årsskrift Danfoss                                        2015

Mindesmærker Gråsten

Årsskrift Gråsten                                         2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007

Tøndermarsken                                          1990

Alsisk Egnshistorie til                                  1918

Og snart er det længe siden 1983

Men Træet har dybe Rødder 1986

Alsisk Landmandsvirke                               1979

Fra Rationering til Velstand   1950

Majbølslægten Christian Majbøl og Jørgen Petersen

Gråsten                                                      1975

Sønderborg – Ulkebøl                                 1997 – 1998 – 1999

Hørup arkiv                                                 1983

Nordborg Haandværkerforening                  1874 – 1999 – 125 år

Årsskrift Danfoss Arkiv Forening                 2017

Lysabild Sogn                                            1978 – 2018

 

 

Diverse Bøger og Blade

Billedblade                                                  1942 – 43 – 44 – 45. 2 af hver

Illustreret Tidende                                       1881- 82 og 1897 – 98

Dansk Kirke og Stat

Sønderjyllands Historie                               1841 – 1920

Dansk Skolestart udgivet       1933

Kirkehistorie for Skole og Hjem

Nordslesvigske Kirkeliv                               1880 – 1920

D.S.K. Bøger                        1941 – 1972 (alle der er udgivet)

Sprogforenings Almanak       1901 – 1993

Huskalender                         1853

Almanak for Nordslesvig       1890

Landmands Almanak                                  1926 – 1973

Dansk Mejeristat                                         1931

Mejerier på Als og Sundeved

Sønderjysk Mejeriforening                           1893 – 1943

Sønderjydske Mejeritegn                             1900 – 1920

Dansk Landbrugsleksikon 1- 2 – 3

Danske Landmænd og deres Indsats

Danske Gårde                                                                  1925 – 1926 – 1927

Sønderjydske Landbrugs Historie

Sønderborg (også nogle fra Tandslet)

Bonden der blev Landråd

Den Alsiske Landboforening                       1855 – 1980

Landbrugets Mekanisering                          1947

Plante og Gødningslære                              1929

Fælles Landboforening fra Nordslesvig        1893 – 1928

Den danske Bonde og Friheden                                        1927

Kvægbrug og Kvægopdræt                         1927

Spørgeliste til indsamling af Landmands Erindringer 1990

Lovsamling Preusisken Staten                                           1875

Køniglichen Preusisken Staten                                          1876

Kommunebøger

Redskaber og maskiner                                                    1945

Redskaber og maskiner                                                    1957

Redskabslære, redskaber og maskine         1926

Ferguson traktor                                                               1960

Plovens udvikling

Hvad tjener dansk landbrug bedst? Benzin eller diesel?

 

Julehæfter med mere

Børnenes Jul

Børnenes Juleroser               1905

Grankogler                           1914 – 1916

Juletid                                  1902 – 05 – 07 – 08 – 10- 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18

Jul på Als og Sundeved 1945 – 46 meget om alle Kirker på Als og Sundeved

Jul i Sønderjylland                 1949 – 51 – 53 – 55 – 56 – 57 – 59 – 62 – 53 – 64

Mange fortællinger fra Als og Sundeved

Jul i Grænseland 1957 Gode fortællinger fra Als og Sundeved

Julebud

Sønderjydsk Julealbum         1920

E Havbogasse                      1962 – 1973 – 1974 – 1975 – 1976

Svikmøllen                           1956

Blæksprutten 1954

Æ Rummelpot                      1951 – 52 – 54 – 57 – 61

Jul i Grænseland Nordborg Als

 

Særlige Aviser

Kong Christian d.10. Regeringsjubilæum      15/5 – 1937

Kong Frederik d. 9 60 år                             11/3 – 1959

Kong Frederik d. 9 død                                                     14/1 – 1972

Dannevirke i 125 år                                                           15/6 – 1963

Dannevirke                                                                       15/6 1838 – 16/6 1963

Holland – Stor Stormflod                             1953

Danmark atter frit                                                             5/5 – 1945

Kong Christian d.10 død                             20/4 – 1947

Kong Frederik og Dronning Ingrids sølvbryllup                   24/5 – 1960

Dronning Margrethe i 25 år                          15/1 – 1997

Sønderborg opland i 50 år

Als og Sundeved mod år 2000

Landsdelens historie i Sønderjylland            1929 – 1979

Jyllandsposten – stort nr. om besættelsen

Alssundbroen                                             1981

Danfoss 50 år                                             1983

Dybbøl Posten 50 år efter afstemningen

Genforeningen 50 år efter

Det genvundne land                                                         11/7 1970

Tæt på Genforeningen i 1920

Dybbel Posten                                                                 10/2 1920 – 20/2 1970

25 år under Dannebrog af Chr. Demuth

Sognenes Melodi af Tilde Svensson

Denne hjemstavn er vor af Tilde Svensson

Sønderjylland i ord og billeder                                           1934

Sønderjylland                                             1920 – 1945

Sønderjylland i samarbejde med Naturfredningsforening

Kong Christian d. 9 og Dronning Louise Guldbryllup 26/5 1892

Dansk Virke Sønderjylland                          1920 – 1945

 

Forskellige Aviser

 

Sønderivden

1943               1/4

1946               30/8 – 7+26/9 – 14/12

 

Landboværnet

1943               11/3 – 6/4

1944               26/4

 

Sønderborg Social-demokrat

1921               24/4

1935               7/3

1936               20/5

 

Hus og Hjem

1927               24/11 – 1+8+15/12

 

Berlineske Tidende

1940               9/4

1945               5+6/5

 

Der Nordschleswiger

1948               12/6

1951               27/10

1959               10/3

1960               19/5 – 15/11

 

De tusind Hjem

1911               10/12

1914               15/3 – 24+31/5 – 7+14+21/6

 

Nordschleswiger Zeitung

1931               30/1 – 4/4

1932               15+16+17/11

1934               14/4

1939               15+19/4 – 3/5

1942               25/4 – 8+26/5

1943               29/12

1945               26/5

 

Nordslesvigsk Søndagsblad

1922               20+27/8 – 17+24/9 – 1+8+15+22/10 – 5+12+19+26/11 – 3+10+17+24+31/12

 

 

 

Børneblad fra Flensborg avis

1914               15/3

1915               30/1 – 13/3 – 15+30/5 – 15+30/7 – 15+30/8 -14+30/9- 15+30/10 – 11+30/11

1916               25+31/1 – 29/2 – 30/3 – 30/5 – 15+30/6 -31/7 – 15+30/8 – 30/11

1917               15+31/1 – 15/4

 

Flensborg avis

1903               1/8

1913               19/12

1930               14/8                4 forskellige

1933               20/6

1935               15/6

1937               2/6

1945               30/4 – 1/5 – 7/6

 

Hejmdal

1920               11/9

1926               4+19/2

1933               3+17/7

1935               24/6 – 2+17/7 – 6/8 – 21+23/11

1936               21/2

1937               9/11

1939               1/10

1945               5+7/5 – 8/12

1950               30/1

1954               1/10

 

Sønderborg Zeitung

1910               28/7 – 28+30/12

1911               3/1

1914               11/2 – 1+23/4 – 18+22+25+27+28+29+30+31/7

1+3+4+5+6+7+8+10+11+12+13+14+15+17+18+19+20+21+22+24+25+26/8 – 4/9

1918               8+29/1 – 10/4 – 25/11

1928               21+25+26+27/4

 

Jydske Tidende – Ikke alle er hele aviser

1930               30/4

1932               5/4 – 12/7 – 22+26/11

1934               12/6

1936               12/12

1937               10/3 – 13/5 – 22/6

1938               27/3 – 24+26/9 – 1/10

1939               26/2 – 16/4 – 21/5 – 18/6

1940               11/2 – 9/4

1941               26/1 – 9/2 – 9+23/3 – 6/4 – 4/5 – 10/8

1942               28/6 – 22/7 – 21/8 – 18+26+27/9 – 3+7+8+10+14+17+18+24+29/10

1943               7+21+28/3 – 2+23/5 – 18/7 – 5/9

1944               6/1 – 9/4

1945               5+6+8+10+12+13+15/5 – 15/6 – 28/10

1946               2+14/10

1947               21/4 – 7/6

1948               7/2 – 12/6

1950               9/8

1952               6/3

1954               29/8 – 1/9

1956               18/3

1958               19/9

1960               20/2

1962               28/9

1964               18/4 – 26/9

1966               28/8

1967               11/6

1970               10/1 – 12/7

1972               15+16+19+25/1

1976               4/1

1980               9/4

 

Dybbøl Posten

1869               20/3

1975               5/3 – 4+11/4

1885               20/11

1888               30/4 – 9+11+22/5 – 8+27+28/6 – 2+10+12+17+21+23+26+27/7 – 30/8

1911               10/2

1914               31/4 – 1+14+20/4 – 12/11

1915               17/7

1918               19/4

1919               6/3 – 24/12

1920               12+15+16/7

1921               2/7

1925               12/2

1930               8/2 – 15/6

1932               6/4

1933               28/2 – 15/6

1934               15/6 – 27/7

1936               18/8 – 14/11 – 15/12

1937               27/1 – 15/5 – 24/7

1938               17/3 – 15/6 – 19/9

1940               14+16/3 – 15/4

1942               2+4+5+6/3 – 23/11

1943               15/1 – 20/2 – 25+29/3 – 23/10

1945               4+5+7+9+12+15+17+19/5 – 29/10

1946               4/5 – 7/6 – 5/11

1947               21+22/4 – 22/6

 

Dybbøl Posten 50 år efter                           17/11 1918 – 1968

Dybbøl Posten – Dannevirke – Hejmdal         10/2 1970

 

Mapper

Alt om skolelukning

  1. klasses flytning 1998 og alt fra kommunen frem til 2001

Første valg til Sønderborg Kommune og Region Syddanmark

Kandidater til kommunevalg 2001 og Sydalskontrakt

Lokal Arkiv fra start 1977 Nr. 1

Lokal Arkiv fortsætter Nr. 2

Als rundt

Ved Vibækkens udløb og Vibæk gamle papirer

Transformatortårn med mange Billeder (Arne Nørregård)

Teknik i Tandslet 1992 – 93 – 94 (Egon Villumsen)

Ejendom-uheld og vold (fra Hans Hansens Dagbøger)

Barn og ung i Tandslet 1895 til 1920 (Christiane Hansen f. Mathiesen)

3 Historier. Amalie Damm – Den enarmede Skrædder i Tandslet og Minder

fra Tandslet Præstegård 1848 – 50 – 1864 efter Pastor Schwensens Optegnelser

Tandslet før og nu. Lavet af 3. og 4. klasse i Tandslet Skole 1989-1995-2002

Mærkedage (fødselsdage med mere)

Personlige data (fødsel og død)

Med forskelligt (gotiske bogstaver, gamle udtryk, latinske ord)

Avisudklip fra 1976 – 1985 (Kathrine Rosted)

Avisudklip fra 1987 – 2018

Brandværn – samlet af Hans Høi

3 Kirkebøger for Tandslet sogn fra 1800 til 1881 afskrevet

1 mappe med Folketælling afskrevet 1803-1810-1840-1845-1854-1855-1860-1885-1921-1925

Udklip fra Tandslet, andre arkiver og kirker på Als

Små fortællinger

Skolebilleder, ingen årstal

Skolebilleder 1978 – 1984

Skolebilleder 1984 – 1999

Skolebilleder 1999 – 2003

Gymnastik – Kopi og originale billeder

Gymnastik – Kopi og originale billeder

Gymnastik – Originale billeder

Gymnastik og Ringridning – Originale billeder

Dilletant – Originale billeder

Dilletant – Brandværn – Originale billeder

Dilletant og Revy – Originale billeder

Personer – Kopi

Brudepar – Kopi

Konfirmander – Kopi

Bandværn – Kopi

Ukendte personer

Postkort

Gamle sange og viser

Egnsvandring, udstillinger, Århus Mindepark

Gamle ejerlavskort (Kaj og Arne)

Oplysninger fundet frem om 1914 – 18