Velkommen

Velkommen

Arkivet har til huse på Tandslet Friskole
Ertebjergvej 2 (find vej her) 6470 Sydals
Indgang fra Ertebjergvej og op på første sal.
Arkivets E-mail: mail@tandslet-arkiv.dk
Arkivets telefonnummer: 29 70 74 76

Åbningstider:
1. oktober til 1. maj
Første torsdag i måneden kl. 14.00-19.00
Øvrige torsdage i måneden kl. 14.00-16.00
Eller efter aftale med arkivlederen på telefon 29 70 74 76
Dog er arkivet lukket i skolens ferier.

Lokalhistorisk Arkiv for Tandslet Sogn har til formål at indsamle, registrerer og opbevarer lokalhistorisk materiale i form af manuskripter, arkivalier, kort, billeder, film, lydoptagelser m.m. som fortæller om sognet før og nu.

Arkivet gør materialet tilgængeligt for interesserede, arrangerer foredrag, udstillinger, udflugter og lign.

Vi arbejder på at lægge alle relevante arkivalier tilgængeligt online via programmet Arkibas. Følg med i hvad vi har lagt frit tilgængeligt på www.arkiv.dk

Vi bidrager også med materiale om spændende steder til www.historiskatlas.dk

Vi er med i paraplyorganisationen for Sønderborg Kommunes 17 Lokalhistoriske Arkiver.
Besøg dem på www.SKLA.dk

Vores egen Facebook side finde du her:
Lokalhistorisk Arkiv for Tandslet Sogn

Stort set alle vores billeder taget fra luften i 1930-1940-1950’erne er hentet fra
Danmark set fra luften

Andre Facebook sider
Vibæk Møllerne
SKLA – Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkiver
Historisk Samfund for Als og Sundeved
Sønderjyderne og Den store Krig 1914-1918

Andre Facebook grupper
100helte.dk
Gamle person billeder fra Sønderborg By
Gamle billeder og Historier fra hele Sønderborg kommune

Gamle billeder fra Sønderborg
Billeder fra Sydals, før og nu.

Gamle billeder fra Als

Andre Hjemmesider
Danmarks Genforeningssten
100helte
Historisk Atlas
SKLA – Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkiver
SLA – Sammenslutningen af lokalarkiver
LASS – Lokalhistorisk Arkiver og Samlinger i Sønderjylland
Alsnissen

Hjælp os med at bevare fortiden for fremtiden
Henvend dig i dit Lokalhistoriske Arkiv, hvis du har gamle breve, personlige papirer, blanketter og andet, der kan have historisk værdi. Materialet kan gives som gave, deponeres eller Arkivet kan få lov til at kopiere det. Arkiverne er omfattet af bestemte love og regler vedrørende opbevaring og tilgængelighed.

Materialet bliver registreret og pakket i specielle kasser og bliver opbevaret bedst muligt, så det også kan findes om hundrede år.