Medlemskort

Hvert år laver vi et nyt medlemskort på tykt glittet papir med et gammelt billede på forsiden, og de senere år har vi sat et nutidsbillede af det samme motiv på bagsiden, altid med en lille historie. Hvert forår er bestyrelsen rundt til samtlige husstande i sognet for at sælge medlemskort. Pris 25,- for enkeltpersoner og 50,- for par. De gamle medlemskort har vi et mindre lager af og kan købes for 10,- ved henvendelse til arkivet eller et bestyrelsesmedlem.

2022

Eskemosegård, Mommarkvej 295 – 297. I dag p-plads ved Frontmatec.
Eskemosegård er en gammel slægtsgård, som har tilhørt samme slægt igennem 7 generationer.
Navnet har gården fået efter et stykke jord, der hører til, som kaldes eskemosen. Oprindelig var gården på 26 ha og beskæftigede 3 karle og 1 pige. Der er i tidens løb blevet solgt nogle mindre arealer fra, så den kom ned på 23 ha. I 1858 blev der solgt 1 ha fra til Skovgyden 8.
Skolens sportsplads og parkeringsplads samt grundene Ertebjergvej 4, 6 & 8 har også tilhørt Eskemosegård.

 

 

 

 

 

2021

Diget øst for Tandslet præstegård.
”Mormors broder, Peter Skovmand, født den 26. marts 1840 i Ertebjerg, Tandslet, Als. Død den 30. december 1926 i Faurholm, Tandslet, Als. Veteran fra 1864, Dannebrogsmand.
Peter Skovmand står ved kirkediget ved Tandslet kirkegård på Als, han kunne slå sten og sætte kirkediger. Han havde også en ejendom som yngre og murede.
Gift med Cecilie Schmidt fra smedestedet i Maibøll.
De fik kun et barn, en lille pige som døde som spæd. Alle tre begravede på Tandslet kirkegaard.
Peter Skovmand var med den frygtelige vinternat ved tilbagetoget fra Dannevirke.”
(Ovenstående tekst er en afskrift af originalbilledets bagside.)

 

 

 

 

 

2020

Tandsryd 2-6, “St. Elholm”
Billedet på forsiden må være taget omkring 1920 af fotograf Nikolai Høi, der boede Mommarkvej 323 fra 1900-1921, da der står telefonnummer på billedet. Telefonen kom til Tandslet 1918.
På gavlenden står der A.J.E. 1900 A.K.E.
St. Elholm er en gammel junkergård, til hvilken der knytter sig mange sagn og overleveringer. St. Elholm kan føres tilbage til 1200 tallet. Den har engang været omgivet af voldgrave, som der endnu kan ses rester af, idet man mange steder finder stensætninger, som har afgrænset voldgravene. Det oprindelige stuehus var bygget af munkesten, men blev omkring 1650 revet ned og bygget op igen på samme sted, men med teglsten som vi kender dem.
St. Elholm er en slægtsgård, som har tilhørt Elholm slægten siden 1770.

 

 

 

 

 

2019

Tandsryd 12, “Tandsryd gamle smedie”
Smedjen og bebyggelsen blev bygget i 1874 af smedemester Franz Jørgensen. Smedjen og beboelsen var i én lang længe. I 1891 overtog smedemester Peter Häusler Jørgensen smedjen og beboelsen samt den tilhørende aftægtsbolig, som nu er solgt fra.
I 1919 købte Ernst Carl Poul Reinhardt (“Kalles” far) smedjen. Ernst Reinhardt var fra Abberode i Harzen, men var kommet hertil som smedesvend og arbejdede en tid i Sønderborg. Sønnen Karl Reinhardt (“Kalle”) overtog smedjen i 1977, som han dog havde haft i forpagtning siden 1965, og han driver stadig smedevirksomhed fra adressen.

 

 

 

 

 

2018

Tandsellevej 1, “Tandselle gamle skole”
I 1808 oprettes den første skole i Tandselle, som afløser for Faurholm skole, der havde til huse i Over Jestrup 14.
Fra 1808 til 1818 har der været afholdt skole rundt på gårdene. De nuværende bygninger er fra det år. Selve skolebygningen er noget yngre, idet der i begyndelsen var skole i den ene ende af den nuværende beboelse. Da selve skolebygningen blev opført, blev der samtidig indrettet bolig til både første- og andenlæreren i den oprindelige skolebygning.

2017

Ertebjergvej 10-12, “Kallehave”
Ejendommen er udstykket fra Mommarkvej 301 i 1797 og er bygget efter gammel alsisk byggeskik. Stuehus, stald og lade i én lang bygning.
Ejendommen har fået sit navn fra marken, den er bygget på.
Bygningen, som i dag ejes af Carsten Schmidt, Over Jestrup 14, er i dag inddelt i 2 lejligheder.

2016

Asserballevej 2
Vi mener, billedet er fra mellem 1913 og 1918, hvor der boede en familie Petersen i huset. Huset har skiftet ejere nogle gange, senest i 1969 hvor de nuværende ejere Vera og Chris Christensen købte huset og løbende har moderniseret dette, senest i 1989 hvor der blev tilført en større tilbygning som benyttes som tegnestue. I den forbindelse blev vejen om til Asserballevej 4 flyttet længere mod nord for at give plads til tilbygningen.

2015

Mommarkvej 330, “E Jolles hus”
Billedet er fra 1908.
Far: Andreas Wilhelm Brunnenberger, født i Kannigsberg (Rusland)
Død 1909 af galoperende tuberkulose, antagelig kræft.
Huset solgt i 1910.
Mor: Kathrine Wilhelmine Brunnenberger, født Møller.
Børn: Cathrine Wilhelmine, Christian, Willy, Karl.
I dag bor Kenneth Fallesen og Vibeke Møller i huset.

2014

Skovbyvej 52, “Lebølgaards Mølle”
I 1819 opførtes her en hollansk mølle, som brændte i 1822. En ny mølle blev bygget.
14. okt. 1890 roede en ung mand fra Kegnæs over vandet, og på grund af kærestesorg satte han ild til møllen, men på tilbagevejen fortrød han, vendte om og meldte sig selv. Møllen og de omkringliggende bygninger brændte. En mølle fra Egen blev flyttet hertil. Den var i drift til 1932.
I dag bor Tove og Nicolaj Clausen på Møllen. Møllen har været placeret lidt til højre for det store træ.

2013

Mommarkvej 290
Første bygning: Vinduet i gavlen var i begyndelsen værelse for smedesvenden. Efter krigen blev bygningen indrettet som Andelsfrysehus. Revet ned i 1968. Selve beboelsen husede 2 familier, nærmeste familie havde fruen skjortevask. Familien efter hoveddøren var den pensionerede smed, og så var der barbersalon inden smedjen. Smeden flyttede i 1946 til nuværende Attec/Frontmatec, derefter har der bl.a. været Tatol, blomsterforretning og posthus.
Bagsiden: Som Mommarkvej 288 ser ud i dag. Den ejes i dag af Dorthe og Hans Jollmand.

2012

Tandsellevej 2
Manden, der er ved at harve, er Kisten Wehl Petersen oldefar omkring 1908. Børnene er dels egne børn og dels børn fra det nærliggende børnehjem. For et par generationer siden var der et grynmølleri på gården, hvor der blev malet boghvede, på alsisk “Tarregryn”.
Bagsiden: Som Tandsellevej 2 ser ud i dag.
Den ejes i dag af Kirsten Wehl Petersen og Leif Petersen, som tidligere drev Taxiforretning Sydals Taxa indtil ???

2011

Over Jestrup 14
Høsten 1941. Foklæsset fejres. På læsset står Emil Lass og hans far, nedenfor står moderen. Emil Lass var en årrække forpagter af ejendommen. Emil Lass flyttede senere til Kettingskov. Før 1810 har ejendommen været anvendt som skole.
Bagsiden: Over Jestup 14 vinteren 2011. Nuværende ejer: Carsten Schmidt.

2010

Lebølgaard gamle skole, Skovbyvej 48, omkring år 1900
Skoledistriktet omfattede Lebøl, Lebølgaard, Lebølløkke, Vibøge og Mintebjerg. Skolelæreren Christian Peter Klein var afholdt som lærer, og han var i embedet i 40 år, fra 7. oktober 1862 til 30. september 1902. Han døde i Tandslet i 1912. Børnene kender vi ikke, men læg mærke til, at piger og drenge er til hver sin side.

2009

Tandsgaardsvej 4
Billedet er fra ca. 1941. På trappen sidder Anne Marie Jessen med datteren Gunhild. Sorte Lotte på billedet blev periodevis udlånt til daværende ejer af Pilene 2, da han kun havde 1 hest.

2008

Ertebjerg Bygade 5 “Ertebjerg mejeri”
I 1902 oprettes “Mejeriselskabet Ertebjerg”, og samme år blev ejendommen bygget. I 1939 blev navnet ændret til “Ertebjerg frie mejeri interresantselskab”. I 1952 blev mejeriet lukket efter 50 års produktion. Billedet er formodentlig fra 1920’erne.

2007

Mommarkvej 346 “Neder Tandslet Stationskro”
Formodentlig fra første verdenskrig. Vi kender ikke personerne på billedet, men at dømme på den ene herre ligner det en russisk krigsfange.

2006

Ertebjerghav
Der bygges bro ved Ertebjerghav til motorbåden “Dania”, som sejlede i rutefart Fåborg, Ærø, Lyø, Mommark, Ertebjerghav og Voigt Strand. Den startede efter genforeningen i 1920 indtil Ø.K. etablerede Fåborg-Mommarkruten i 1922. Broen forsvandt i isvinteren 1929.

2005

Frivillige Brandværn
Brandværn til parade for fotografen ud for Mommarkvej 301 ca 1910. Der var tidligere 3 pligtbrandværn i Tandslet sogn: Ertebjerg, Lebøl og Tandslet. Efter oprettelsen af frivillige brandværn i 1929 overtog dette mere og mere brandslukningen, og de tre pligtværn blev efterhånden nedlagt. Tandslet brandsprøjte rykkede ud til brand på “Faurholm”, Ertebjergvej 29-31, november 1956 for sidste gang, men kom dog ikke i brug.

2004

Ertebjergvej 20 “Ertebjerg smedje”
Billedet er af smedjen i Ertebjerg, men vi ved ikke, hvor gammelt det er, et løst gæt er ca 100 år. Personerne har vi heller ikke kendskab til. Læg mærke til kaffebordet er placeret på vejen i selskab med hestepærerne.

2003

Tandslet kirke
Billede af Tandslet kirke med stadsvogn ved hovedindgangen. Læg mærke til byvandpumpen nederst til venstre, og to hvide pæle, hvoraf den ene er vejskiltet til “Lebûl”. Læg også mærke til telefonpælen, så billedet er fra før 1920, men efter telefonen er kommet til byen.

2002

Over Jestrup 6
Stadselig enspænder faeton. Det er gårdejeren Andreas Andersen og hustru på vognen, som er taget omkring 1911. Den lille pige er Jenny Lund, som siden blev gift med regnskabskonsulent Ejnar Martens Hansen.

2001

Mommarkvej 346 “Neder Tandslet Station”
Mange vejarbejdere i gang på Mommarkvej ud for Jernbanestationen i Neder Tandslet.

2000

Holballe 8.
Billedet er fra ca. år 1900. På billedet ses Bødker Jørgen Jørgensen Elley og hustru Trinne.

1999

Mommarkvej 292-292 “Tandslet Mølle.”
Opført i 1878 på “Møllebjerget” ved ejendommen på Mommarkvej 292-294.
Billedet er formodentlig taget omkring århundredeskiftet. Kun stuehuset til højre i billedet eksisterer endnu næsten uændret.
Oprindelig var møllen opført i Mommark, hvor den blev kaldt “Smedemøllen”, fordi den blev bygget af en smed ved navn Frederik Nicolaisen.
Møllen var i drift til lige efter 2. verdenskrig, hvorefter den fik vingerne demonteret, og i 1956 blev den nedrevet.

1998

Østkystvejen 113-115
Vejarbejde fra da man lavede Østkystvejen i 1932-33.
Billedet er taget ud for gartneriet i Ertebjerg på Østkystvejen nr 113-115
Manden længst til højre hedder Madsen. 3. mand fra højre er Gustav Iversen fra Ertebjerg. En generation af Gartner Iversens fra Ertebjerg. De andre mænd kendes ikke.

1997

Ertebjerg Bygade 6 “Ertebjerg Kro”
Billede af pragtfuldt enspænderkøretøj menes taget før 1912.
Personerne er fra venstre:
Bagermester Christian Hansen
Posten er Hans Hansen, Tandslet
Krovært N.C. Kræmer, Ertebjerg Kro

1996

Mommarkvej 256 “E Eck”
Billedet menes at være fra omkring 1912.
Huset er kro og købmandsforretningen “E Eck”, som den blev kaldt engang i tiden. Den blev revet ned i efteråret 1995.
Bilen er en Opel Doktorwagen, som manden på bænken er ved at præsentere for kro og købmanden Hans Hansen, der sidder i vognen sammen med sin datter Anne Kathrine, der var gift Lauritsen og hendes lille niece Bertha Hansen.

1995

Skolebillede ca 1934-35
Bagerst fra venstre:
Anne Jørgensen, Bakkely – Martha Olsen, Randsbjerg – Annemi Christiansen, Tandsholm – Tidde Skov, Tandsholm – Strømand? – Anni Tækker, Tandslet – Anni Mathiesen, Tandslet – Anne Møller, Jestrup – Marie Hansen, Ndr. Tandslet – Anne Nielsen, Ndr. Tandslet – Christiane Mathiesen, Tandslet – lærer Petersen.
Anne række fra venstre:
Lærer Hansen – Chrestine Christiansen, Tandsholm – Erna Petersen, Tandsgård – Kathrine Laue Petersen, Tandshede – Anne Johansen, Tandslet – Vanda Seehagen, Tandslet – Anne Høj, Fauerholm – Marie Jensen, Tandshede
Tredje række:
Bent Stolberg, Jestrup – Christian Møller, Jestrup – Eskild Bram, Tandslet – Nis Madsen, Ndr. Tandslet – Chresten Christensen, Ndr. Tandslet – Hans Bonefeld, Jestrupgård – Jørgen Laue Petersen, Tandshede – Asmus Bill, Ndr. Tandslet – Chresten Clausen, Jestrup – Lorenz Gronheit, Tandsholm – Peter Jacobsen, Tandslet – Jørgen Lauritzen, Tandsholm.
Forreste række:
Peter Bonefeld, Tandslet – Christian Nielsen, Ndr. Tandslet, Hans Brock, Holballe – Christian W. Madsen, Ndr. Tandslet – Frederik Frederiksen, Ndr. Tandslet – Anker ?

1994

Tandslet Kirke
Billedet er fra 1964, taget ved kransenedlæggelsen ved mindehøjtideligheden for 50-året for første verdenskrigs begyndelse.
Fra venstre:
Sognerådsformand Jørgen Lyk, Jestrup
Formand for menighedsrådet Jørgen Mathiesen, Ertebjerg
Chr. Iversen, Pæleværk
Formand for II.S.K. Jørgen Høj, Fauerholm
Fanebærer Arne Jacobsen, Tandslet
Formand for Håndværkerforeningen Chr. Madsen, Tandslet
Fanebærer Hans Abrahamsen, Tandselle
Fanebærer Karl Kristian Mortensen, Tandslet
Fanebærer Frederik Svenson, Tandsholm
Fanebærer Asmus Lorenzen, Mommark

1993

Gammel Skolevej 20
Amtsbanens spor i Over Tandslet, ved det tidligere pakhus og vaskeri, nu Gammel Skolevej 20.
Mændene er fra venstre:
Niels Bladt, Majbøl
Ukendt
Købmand Rasmus Henningsen, Mommarkvej 269
Gartner Chresten Jørgensen Duus, Gammel Skolevej 13
Chresten Nielsen, “Svattenbjerggård”, Asserballevej 6
Bagermester Jacob Jacobsen, “Tandslet bageri”, Mommarkvej 264

1992

Mommarkvej 346 “Neder Tandslet Station”
Billedet er fra ca. 1940 med et togsæt litra MO

1991

Lebølvej 12-14
Høst i Lebøl 1912. Personerne er nr 2 og 3 fra højre Hans Jensen og hustru Anna.
Hans Jensen var senere vejmand for amtet og boede i Neder Tandslet
Drengen i sportsvognen er Hans Iversen, Elstrup, hvis far var handelsmand og boede i Neder Tandslet.

1990

Ertebjergvej 20 “Ertebjerg smedje”
Billedet er fra 1908. Med smed Peter Olsen og hans lærling Jens Lauritsen Torhavn, som senere startede en cykel- og legetøjsforretning i krydset Jernbanegade/Perlegade i Sønderborg. Senere kaldet Carstens Legetøj. Manden med hesten er Hans Iversen, Ertebjerg Møllegård, som senere blev bestyrer på Tandslet Forsamlingshus en tid.

1989

Svennesmølle
Tærskning med Mommark tærskeværk, som blev ført af Chr. Lyck i mange år.
Han afstod senere pladsen til sin søn Andr. Lyck, der var husslagter i Tandslet i mange år.

1988

Gammel Skolevej 3
Skomager Hans Christensens hus. Nedrevet i 1913. Nu kirkegård.

1987

Ankjestin Bertels
En væver fra Tandslet. Hun har lagner liggende til “bruning” på hækkene.

1986

Hulvej 9, Tandselle
Billedet er taget kort tid efter genforeningen i 1920. Den daværende ejer hed Jens Christensen. Han havde en so med 18 grise. Billedet er taget den dag, de blev leveret til Fåborg Slagteri.

1985

Neder Jestrup 2
Der køres sten til en vej. Begge køretøjer tilhører Hans Hansen, senior, Lille Mommark. Kudsk på det ene køretøj er Christian Hansen Skade.

1984

Mommarkvej 358 “Skelbæk Mejeri”
Det gamle Mejeri i Neder Tandslet.

1983

Ringriderpladsen i Over Tandslet.
Billedet er taget fra Gammel Skolevej omkring 1910

1982

Ertebjergvej 30 “Barnakgaard”

1981

Lebølvej 12-14
Roearbejde bag gården i Lebøl ca 1912.
Fra venstre:
Jørgen Christensen, Mindebjerg
Peter Petersen, forpagter. Faldt i krigen 1915
Cathrine Petersen, søster til Peter Petersen. Gift med Peter Lausen, Pommersgård
Karoline, husholderske, flyttede til Sønderborg
Maria Jacobsen, kogekone
Ukendt Jessen, hendes mand var skomager
Ukendt
Marie Meier, kaldet Marie Ferdinand
Jørgen Møller
Ukendt

1980

1979

Den første brandbil i Tandslet fra begyndelsen af 1930’erne. Menes at være en Ford fra 1924

1978

Mommarkvej 268
Da billedet blev taget hed købmanden Jespersen.