Asserballevej 6 “Svattenbjerggård”

Til Svattenbjerggård hører der 42 ha. Bygningerne er fra 1848. Stuehuset og ladebygningerne er delvis moderniseret i 1960. Stuehuset er med tysk frontspice, formentlig sat på i forbindelse med skiftet fra stråtag til tegltag. Navnet har gården efter bakken Scharzenberg øst for ejendommen. 11851 ved hoveriafløsningen hed ejeren Emil Nicolaisen. l 1876 overtog sønnen Peter Nicolaisen gården. Han havde den kun i seks år, idet han i 1882 solgte den til Niels Jørgensen Nielsen og hans hustru Anne Marie Berthelsen fra Tandslet. havde købt den gård, som Vagn Hansen ejer. I 1905 arvede deres søn Jørgen Christian Nielsen gården. Han døde i 1941, og samme år solgte arvingerne Svattenbjerggård til dr. med. Franz Hinrichsen fra Lysabild. I 1964 overtog hans søn dr. med. Rolf Hinrichsen ejerskabet af gården. I årene fra 1941 til 1985 var gården forpagtet ud. De nuværende ejere arkitekt maa. lnger Ansbjerg og cand. mag. Jørgen Stærmose købte i 1985 Svattenbjerggård af arvingerne sammen med Jens Peter Kaad, Tandslet. De drev gården sammen til 1988, hvorefter Jens Peter Kaad solgte sin del til lnger Ansbjerg og Jørgen Stærmose, som nu blev eneejer. I avlsbygningerne blev der i 1987 indrettet tørreri og halmfyr. I 1991 blev kostalden lavet om til svinestald, og gården drives i dag med frilandssøer. Stuehuset er ombygget og moderniseret så det nu er en tidssvarende bolig. Loftsetagen er inddraget til boligarealet.

Billedkilde: Danmark set fra luften
1939                                                                          1948-1952                                                             1949