Roetørrefabrikken i Over Tandslet – tæt ved Gammel Skolevej 20

Fabrikken lå i Over Tandslet tæt ved den gamle amtsbane. Virksomheden blev oprettet på initiativ af landråd Schønberg. Det var i årene omkring afslutningen af første verdenskrig, da hungersnøden var stor i mange europæiske lande. Det store behov, der var for føde til det sultende Europa, skulle dækkes så hurtigt som muligt. Der blev i hast rejst nogle træbygninger og etableret en kontakt til landmændene om at levere roer. Det var navnlig kålroer, der havde interesse. En levnedsmiddelfabrik var etableret og kunne starte en produktion. Fremstillingsprocessen var enkel. Roerne blev skåret i småstykker og tørret ud, så de fyldte så lidt som muligt under forsendelsen. De tørrede roer kom i papirsække og blev sendt med banen til de krigshærgede lande. De tørrede roestykker, som i øvrigt ikke smagte af noget, skulle kun blødes op i varmt vand, og maden var færdig til servering. Efterhånden som landene kom sig over krigen, blev fabrikken lukket. Det skete næsten lige så hurtigt som etableringen, men i de år, hvor den var i gang, beskæftigedes omkring 40 personer. Fabrikkens forretningsfører var forhenværende gartner Chresten Duus, Tandslet. Omegnens landmænd var godt tilfredse med fabrikken. De fik solgt roer til en særdeles god pris. Landråd Schønberg var også godt tilfreds, for da fabrikken blev nedlagt, var der et overskud på 50.000 kr.

Mændene er fra venstre:
Niels Bladt, Majbøl
Ukendt
Købmand Rasmus Henningsen, Mommarkvej 269
Gartner Chresten Jørgensen Duus, Gammel Skolevej 13
Chresten Nielsen, “Svattenbjerggård”, Asserballevej 6
Bagermester Jacob Jacobsen, “Tandslet bageri”, Mommarkvej 264