Den gamle Amtsbanegård i Over Tandslet – Ertebjergvej 11, 13, 15, 15A og B

Den gamle station, som den i daglig tale blev kaldt, lå på Ertebjergvej lige over for skolen, der hvor pensionistboligerne ligger 15A og 15B. Det var bagermester og kromand Hans Jacobsen, Tandslet, der byggede den i 1902. Den var, så længe Hans Jacobsen ejede, den forpagtet ud. Der var foruden lokaler til stationen også lejligheder og beværtning. I 1913 overtages den af Hans Jacobsens enke, Christine Marie Jacobsen. Hun ejede den til 1919, hvor hun solgte den til Juul Hansen fra Fåborg. Han beholdt den dog kun til 1923, så solgte han den til stationsforstander Peter Christian Petersen og hans hustru Anna Christine født Ohlsen. Da amtsbanen blev nedlagt i 1933, blev bygningen ændret, så der blev 6-8 lejligheder. I 1944 solgte Peter Christian Petersen bygningen til bygmester Carsten Andresen Kastbjerg. Han ejede den til 1951, hvor Jens Hansen Kornbech købte den. I 1953 efter Jens H. Kornbechs død overtog hans hustru og datter Diderikke Gine Kornbech og Eline Kornbech ejendommen. Gennem de sidste mange år bygningen stod, forfaldt den på grund af manglende vedligeholdelse. I 1972, efter at den havde skiftet ejer et par gange i løbet af ganske kort tid, købte Brødrene Christensen, Ulkebøl ejendommen til nedrivning. På grunden blev der i 1973 foruden de nævnte pensionistboliger 15A og 15B bygget tre parcelhuse Ertebjergvej 11, 13 og 15. Det sidste minde, der er tilbage om den gamle amtsbane, er Gammel Skolevej 20 og Ertebjergvej 19.

På dette billede af Gammel Skolevej 21, kan man se en lille del af den gamle station i billedets nederste højre hjørne.