Velkommen

Velkommen

Vi holder til på Tandslet Friskole.
Arkivets adresse er: Ertebjergvej 2 (find vej her)
Indgang fra Ertebjergvej og op på første sal.

Lokalhistorisk Arkiv for Tandslet Sogn har til formål at indsamle, registrerer og opbevarer lokalhistorisk materiale i form af manuskripter, arkivalier, kort, billeder, film, lydoptagelser m.m. som fortæller som sognet før og nu. Arkivet gør materialet tilgængeligt for interesserede, arrangerer foredrag, udstillinger, ekskursioner og lign.

Vi arbejder på at lægge alle relevante arkivalier tilgængeligt online via programmet Arkibas. Følg med i hvad vi har lagt frit tilgængeligt på www.arkiv.dk

Vi bidrager også med materiale om spændende steder til www.historiskatlas.dk

Vi er med i paraplyorganisationen for Sønderborg Kommunes 14 Lokalhistoriske Arkiver.
Besøg dem på www.skla.dk

Vores egen facebook side finde du her:
Lokal Historisk Arkiv for Tandslet Sogn

En anden spændende Facebook side
Gamle billeder og Historier fra hele sønderborg kommune

Facebook grupper
Gamle person billeder fra Sønderborg By
Gamle billeder fra Als og sundeved
Billeder fra Sydals,før og nu.

Gamle billeder fra Als

 

Hjælp os med at bevare fortiden for fremtiden

Henvend Dig i dit Lokalhistoriske Arkiv, hvis Du har gamle breve, personlige papirer, blanketter og andet, der kan have historisk værdi. Materialet kan gives som gave, deponeres eller Arkivet kan få lov til at kopiere det. Arkiverne er omfattet af bestemte love og regler vedrørende opbevaring og tilgængelighed.

Materialet bliver registreret og pakket i specielle kasser og bliver opbevaret bedst muligt, så det også kan findes om hundrede år.